fbpx Нови кредитни линии за финансиране на МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови кредитни линии за финансиране на МСП

Българска банка за развитие (ББР) договори нова кредитна линия в размер на 31 милиона евро от Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) за финансиране на малки и средни предприятия. Новата кредитна линия е насочена към създаване, модернизиране и разширяване дейността на българските малки и средни предприятия. Средствата по нея ще се ползват за предекспортно, експортно и оборотно финансиране. От този ресурс могат да се възползват МСП с персонал до 250 души и годишен оборот до 43 млн.евро (респективно сума на активите до 27 млн.евро).

Кредитната линия е привлечена при една от най-атрактивните цени на местния пазар - плаваща лихва в размер на 3-месечния EURIBOR плюс надбавка от 2.65%.

Освен това ББР привлече две нови кредитни линии от Ситибанк – клон София на стойност 25 млн. евро и 7,7 млн. евро. Средствата по тези линии ще бъдат използвани за директно кредитиране на малки и средни предприятия, както и за търговско финансиране.