fbpx Няма да променят цените на таксите за събиране на билки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Няма да променят цените на таксите за събиране на билки

Директорите на държавните горски предприятия да не се вдигат цените на таксите за събиране на билки от земи, гори, води и водни обекти-държавна собственост и да спазват Тарифата за таксите, определени с постановления на Министерски съвет. Тава е разпоредил земеделският министър. Също така при ползване на недървесни горски продукти, по смисъла на Закона за горите, за тази година да се заплащат такси, които са определени с ПМС № 202/11.08.2008 г.
Министър Найденов разпореди още създаването на работна група, която да изготви изменение в Наредбата за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Те ще обсъждат възможността в Наредбата да бъдат включени текстове, които да регламентират утвърждаване на единни цени за ползване на недървесни горски продукти – билки, гъби, горски плодове и други.