fbpx Опаковката - начин за въздействие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Опаковката - начин за въздействие

 Успехът на "супер марки" като Coca-Cola или Marlboro са доказателство за ефекта на уникалната опаковка. Маркетинг функции на опаковката

Добрата опаковка служи на марката в няколко аспекта:

- осигурява бързото разпознаване на марката, което засилва нейните позиции при въздействието й на рафта в конку-
рентна среда;
- сигнализира за качествата на продукта;
- подхранва привързаността към марката под формата на предпочитание на марката и намерение за покупка;
-подсилва емоционалната лоялност към марката;
- поддържа доверието на потребителите в марката;
- осигурява възможност за оптимална ценова стратегия чрез впечатлението за висока стойност;
- поддържа симпатията към марката чрез естетичен дизайн.

Тези параметри говорят за комуникационните функции на опаковката. Функционалните аспекти на една опаковка са очевидни и по-лесно се тестват, често заедно със самия продукт.

Методи за тестване на опаковка

Съществуват много методи за тестване на опаковка - комуникативни тестове в конкурентна среда, тестване на въздействие, диагностични тестове на рафта (студио и симулация на ситуация при покупка), както и комбинация от тях.
Подходите са монадичен, при който потребителят вижда един дизайн на опаковка, и сравнителен, при който се показват няколко дизайна. Чрез втория подход се постига директно сравняване на няколко алтернативи чрез eдновременна оценка, както и успешна оценка на алтернативите.
 

Интервю за тестване на опаковката

1. Разпознаване на марката
- Кои марки видяхте?
- Имаше ли продукти с нова опаковка? Кои?
- Нови елементи на тази опаковка.
-Запомнени детайли от отделните марки.
2. Привлекателност на марката
- Привързаност към марката/намерение за
покупка за всички показани марки.
- Избор на марка.
3. Ефекти на комуникацията
- Комуникативност на марката/имидж на марката
- Индивидуалност на марката
Очаквания към продукта
- По избор: ценови нагласи и очаквания към марката.
4. Харесване
- Харесване/привл
- Профил на характеристиките
-По избор: интерпретиране на информацията
5. Shelf impact
- Бързина на разпознаване
- Точност при разпознаване
- Объркване на марки

Друг похват е включването на конкуренция. Оценката на конкурентните марки носи повече информация и сигурност за това, че клиентът не знае коя от показаните марки е тестваната.

При тестовете е много важно да отговорим на следния въпрос: как желаем да третираме потребителя - като потребител или като пазарен експерт? Ако предпочитаме да е потребител, най-подходящ е монадичният подход. Той предполага толкова извадки, колкото е броят на тестваните дизайни. Това е скъп подход и става още по-скъп, ако решим да включим и настоящия дизайн, което предполага допълнителна извадка. Но по-високите разходи, в сравнение с тези при сравнителните подходи, са оправдани, защото резултатите, които получаваме, са действителни. Включването на настоящата опаковка в теста е подходящо, но трябва да сме сигурни, че един от алтернативните нови дизайни е по-добър от настоящия и превъзхожда стария.

Важен измерител за присъствието на марката е т. нар. shelf impact - поведение на опаковката в конкурентна среда, в типична ситуация на подредба на рафт в магазин. Измерването на shelf impact се извър-шва при нарочен тест, като се показват серии от снимки, всяка от които изобразява рафт в магазин, върху който са наредени опаковки на различни марки. Тук е включена и конкуренцията. В някои от снимките тестваната марка присъства, а в други - не. Клиентът трябва да реши възможно най-бързо къде тя присъства и къде не. Веднага натиска бутон и времето за взимането на решение се изчислява автоматично. Този начин позволява измерване на бързината и точността на разпознаване.

Тестът за разпознаване на марката дава отговор на въпроса дали новият дизайн на опаковката позволява на потребителя все още да разпознава марката.

В същото време се откриват характеристиките, които най-много комуникират с марката: форма, цветове, лого или надписаната част от опаковката. Разпознаването на марката симулира първия контакт на потребителя с продукта в реална среда чрез излагането му за кратко време сред основните конкуренти.

Разграничаване на марката от ефекта на опаковката

Много е важно да се изследва имиджа на марката, постигнат в резултат на опаковката. Как става това? Използва се експериментален дизайн, позволяващ едната част от извадката да оценява още в началото съществуващия имидж на марката само въз основа на името на марката. Другата част от извадката оценява имиджа само въз основа на опаковката, върху която не е изписано името на марката. По този начин се определя до каква степен новият дизайн е подходящ за марката.

Технологичният прогрес оказва влияние и при тестването на опаковки. Вече не е необходимо да се изразходват средства и време за изработване на скъпи макети, които лесно могат да бъдат повредени. В областта на дизайна на опаковки мултимедийните технологии позволяват изобретяване и показване на нови триизмерни опаковки. Компютърният подход спестява средства, време и проблеми, свързани с изработването и транспортирането на макети на опаковки.