fbpx Отбранителна индустрия да бъде конкурентоспособна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отбранителна индустрия да бъде конкурентоспособна

 „Българската отбранителна индустрия може да се наложи като конкурентоспособен и иновативен европейски производител“. Това каза служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов днес на заседание на Индустриалния форум. По негови думи разработените от България документи, визия и национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“ ясно представят отбранителните способности, които страната ни иска да постигне в следващите от 6 до 10 години. „Националната програма по категоричен начин определя както ролята на българския бизнес и научноизследователската общност като основни партньори в процеса на развиването на желаните способности, така и перспективите за модернизиране на индустриалната и технологичната база на сигурността и отбраната и развиване на иновационния капацитет“, допълни икономическият министър.

По думи на Васил Щонов българската отбранителна индустрия ще намери място в реализацията на Националната програма, поради което е необходимо да се поддържа силна отбранителна индустриална и технологична база, както и да се използва потенциалът на сътрудничеството с нашите партньори. „Българската отбранителна промишленост може да допринесе за изграждане на желаните отбранителни способности. Едновременно с това ще се стимулира производството в сектора, което ще даде положително отражение и за цялата икономика“, категоричен бе министър Щонов. Страната ни разполага с технологични възможности и кадрови потенциал за производството на продукция в областта на лекото въоръжение, боеприпасите, оптиката, комуникациите, акумулаторните батерии, ремонта на военна техника и средствата за индивидуална защита. Произвежданите у нас експортно ориентирани продукти и системи са с високо качество и на оптимална цена.

Според министър Щонов производството и реализацията на отбранителни продукти са важен сектор за българската икономика, който бележи ръст през последните години. Годишният оборот на дружествата от отбранителната индустрия през 2009 г. е бил около 450 млн.лв., а през изминалите три години е около и над 600 млн. лв. В отрасъла са заети приблизително 15 000 работници и служители. Според данните над 95% от произведените от дружествата отбранителни продукти са реализирани чрез експорт. Обемът на износа на отбранителна продукция от страната ни се запазва стабилен, включително за страните от НАТО и ЕС.

„Министерството на икономиката и енергетиката работи за подпомагане на българския бизнес, за да се възползва от съществуващите възможности, произтичащи от членството на страната ни в НАТО и ЕС“, заяви министър Щонов. Той бе категоричен, че се води активен диалог с утвърдените браншови и клъстерни организации в индустриалните сектори, които са свързани с отбраната и сигурността. „Силно насърчаваме българските фирми и индустриални експерти да участват в проучванията, дейностите и инициативите на Индустриалната консултативна група на НАТО“, каза още икономическият министър. Очаква се да се повишат капацитетът на българските предприятия и техният принос в изграждането на националните способности за сигурност и отбрана.

Според министър Щонов друга значима област, в която са съсредоточени усилията на европейско и на национално ниво, е разработването и прилагането на мерки по отношение на малките и средните предприятия, които работят в интерес на отбраната и сигурността. Такива са: включването им във веригата за доставки, осигуряването на трансграничен достъп до пазара, насърчаването на партньорските отношения в съвместни проекти, регионални мрежи и клъстерни обединения, присъединяването към стратегиите за интелигентна специализация и получаването на достъп до финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове за проекти с двойно предназначение.

„Необходимо е да създадем възможност за развитие на научните изследвания в сектора за прилагане на иновации в българската отбранителна индустрия. Те са основата за устойчив растеж на сектора, повишаване на добавената стойност в икономиката и осигуряване на стабилни работни места в сектора“, категоричен бе министър Васил Щонов. Според него европейските средства са един от най-сериозните източници за финансиране на иновативния бизнес, поради което огромна част от усилията на държавата са насочени към създаване на условия за ефективно използване на тези средства.