fbpx Отливът на купувачи на имоти е наполовина, започва адаптация към новите условия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отливът на купувачи на имоти е наполовина, започва адаптация към новите условия

За периода на извънредно положение отливът на купувачите е с 50%, което неминуемо ще понижи цените на имотите, казва Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС Недвижими имоти.

„Малко над 35% от покупките за периода на извънредното положение са реализирани с до 10% по-ниска от офертната цена. Основен катализатор на това са купувачите, които в момента са по-адаптивни от продавачите. Те проактивно търсят начин да сключат сделка, докато немалък дял от продавачите оттеглят офертите си в очакване старите ценови нива да се завърнат. Това обаче най-вероятно няма да се случи. Не знаем какво да очакваме след 6 месеца, затова хората, които искат да продават, могат да загубят от отлагането”, допълва тя.

Предстои период на плавно възстановяване на активността. Сделки в краткосрочен план ще има, като те ще се сключват главно между инициативните купувачи и по-гъвкавите продавачи. Банките също са фактор на пазара, който допълнително ще подпомогне адаптацията на участниците.

„Макар и по-консервативни, банките продължават да кредитират покупката на жилище. Може да се каже, че отпускането на заеми за бизнес имоти се затрудни, но хората, които искат да се сдобият с жилищен имот, могат да разчитат на финансовите институции. При отпускането на кредит значение имат основно секторът, в който работи купувачът, както и качеството на имота”, обяснява Тенекеджиева.

В брой са платени 34% от сделките за периода, а с кредит между 80% и 100% стойността на имота - 11%. 20% от клиентите на АДРЕС са използвали банково финансиране за между 50% и 80% от сумата.

Спекулантите по всяка вероятност ще се завърнат на пазара, посочват още от АДРЕС. Купувачите, които се стремят да извлекат полза от настоящата ситуация, са главно във високия ценови сегмент. Те знаят, че продавачите на скъпи имоти обикновено имат собствен бизнес, за който има голяма вероятност в момента да е в затруднено положение. Затова и тези хора са по-склонни да се освободят от имота си и да пристъпят към активна продажба, при това с компромис в цената.

Промени се наблюдават и в профила на клиентите. Хората над 50-годишна възраст изместиха купувачите на първо жилище от позицията на най-активни клиенти. 

„Голяма част от младите семейства или т.нар. милениъли търсят собствен имот за живеене, но повечето от тях не разполагат със сериозни спестявания. Затова заемат изчаквателна позиция, докато добият повече яснота за професионалното си бъдеще и финансовата си устойчивост. В същото време, хората над 50 години вече са преживели обезценяване на парите и разбират, че всяка финансова криза води до подобни последствия. Затова те бързат да вложат парите си в имот”, казва Гергана Тенекеджиева.

Въпреки промените, двустайните и тристайните жилища остават най-предпочитани от купувачите – те представляват съответно 30% и 25% от всички покупки. Едностайните жилища заемат дял от 10%, а многостайните – 8.5%. Сериозен интерес през периода са представлявали гаражите. Сделките за тях формират 15% от всички покупко-продажби между 13 март и 13 май.

От компанията посочват, че извънредното положение дава своето отражение и на пазара на наеми. В резултат от освобождаването на жилища от студенти, хора, завърнали се по родните си места и имоти, отдавани чрез Airbnb, броят на наемодателите расте. Ведно с отлива на наематели, това провокира спад на офертните цени с около 10%, но само за малка част от обявите.