fbpx Повече разрешителни за строеж на жилищни сгради | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече разрешителни за строеж на жилищни сгради

Повече разрешителни за строеж на жилищни сгради

С 38,7% са се увеличили разрешителните за строеж на жилищни сгради за второто тримесечие, по данни на Националния статистически институт. От 1 април до 1 юли местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 319 жилищни сгради с 3 032 жилища в тях и с 433 501 кв. м разгъната застроена площ. Административните сгради нарастват с 81,1% и съответната им РЗП - с 97,2%. Другите сгради бележат увеличение с 44,1%, докато общата им застроена площ намалява с 30,0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8,5%, а жилищата в тях - с 22,9%. Административните сгради нарастват с 15,5% и другите видове сгради - със 17,4%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради с 14.8% и на другите сгради - с 21,7%, докато при административните сгради се наблюдава увеличение със 17,7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: София (столица) - 157, Пловдив - 151, София - 130, и Варна - 121. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Варна - 573, Бургас - 417, София (столица) - 341, и Пловдив - 338. През второто тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 732 жилищни сгради с 2 127 жилища в тях и с 273 690 кв. м обща застроена площ, на 36 административни сгради/офиси с

В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. броят на започнатите нови жилищни сгради намалява с 6,8%, а жилищата в тях нарастват със 17,4%. 

Общо 5,5 млн. лв. е събрала Столичната община от разрешителни за строителство от януари до сега, като само през юли са постъпили над 1,5 млн. лева.

Facebook коментари