fbpx Правят изнесени земеделски приемни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Правят изнесени земеделски приемни

Националната служба за съвети в земеделието ще проведе 143 изнесени приемни в цялата страна през следващите два месеца – юли и август. От тях 63 приемни ще се организират през в 16 области, а през месец август - 80 за 18 области.

От началото на годината са проведени общо 437 приемни. По време на изнесените приемни земеделски производители са получили на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Информация с датите, часовете и местата на провеждане на изнесените приемните до края на месец август 2015 г. е публикувана на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, подрубрика „Изнесени приемни”.