fbpx Представяме Борислав Славчев, собственик на „Лимес-Б” (ВИДЕО) | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мениджърите споделят – сезон 4, част V

Представяме Борислав Славчев, собственик на „Лимес-Б” (ВИДЕО)

 

Приемам себе си за успял ръководител в известна степен. Дружеството, чиито собственик съм, е на пазара от 24 години. Не искам да звучи като клише, но имах много идеи още от студентската скамейка. Учех две висши образования едновременно – икономическо и техническо, напълно различни и несъвместими, както си мислех тогава. Смятам обаче, че това ми даде голямо предимство впоследствие.
Започнах първата си работа като стажант във външнотърговския отдел на банка през далечната 1992 г. След почти 5 години бях стигнал предела на развитие в подобна структура, погледнато през призмата на тогавашното време – конюнктурата позволяваше толкова. Беше началото на прехода. Именно желанието ми за развитие и може би донякъде шанса, ме насочиха в областта, в която продължавам усъвършенстването си и днес — телекомуникационното строителство.
Спектърът на дейността ни е много широк – проектиране, надзор, внос на материали и съоръжения, строителство, транспорт, складиране, производство и монтаж на метални конструкции, на апаратура, софтуерни настройки. Така стигаме до услуга, която всички ползваме ежедневно – мобилните комуникации. Това наистина е много интересен бизнес.

 


Историята на компанията е свързана с тази на мобилните оператори в България. Основана е от баща ми през 1994 г., аз се присъединих през 1997 г. Основният възложител тогава беше държавната и печеливша БТК, докато тогавашният министър Николай Василев не я продаде. Когато през 2003 г. БТК беше продадена на Viva Ventures, имахме позиции на база 10-годишна работа с най-голямата компания в сектора. Опитът и уменията ни бяха водещи при избора да сме основен доставчик при изграждането на мобилния оператор на телекома – „Виваком“. Подобна беше ситуацията и с „Мобилтел“, които също се довериха на екипа ни при изграждането на голяма част от мрежата на първия мобилен оператор в България. Именно в този период доказахме, че сме технологична компания, със знания, умения и опит в областта на телекомуникационното строителство у нас. Участвали сме в изграждането ефирна цифрова телевизия, развиването на мобилния оператор „Глобул“, сега „Теленор“, на други оператори. Работили сме и с държавни структури – МВР, „Булгаргаз“, Комисия за регулиране на съобщенията, гранична полиция, пристанищна инфраструктура и много други.

Имах удоволствието и спокойствието партньор в компанията да бъде баща ми, за което съм много щастлив. Минали сме през много трудности и нещата според мен се случват правилно, когато се следват няколко принципа.
На първо място сред правилата ми се нареждат приоритетите и посоката. Трябва да са ясни от самото начало, да има конкретни цели, да ги преследваме с упоритост, да са обвързани с ресурса, възможностите и бюджета. Много добре е да сме амбициозни, но още по-добре е да сме реалисти.

Екипът. В нашата компания имаме около 50 служители и заради неголемия им брой, ясната структура и спецификата на работата ни, съм свел до минимум текучеството на кадри. Това важи за всички нива в структурата. От особена важност са повишаването на квалификацията и уменията на персонала. Постигам го с мотивиране, като не е задължително винаги да е финансово. В годините съм се убедил, че има много форми за стимулиране на отделния член на екипа и е добре те да са индивидуални според профила на всеки един.

Доверието, което е спойката в един екип, също е фактор, върху който работя постоянно. Всички знаем как се гради и как се губи. В „Лимес-Б“ го разглеждаме многопосочно. Какво имам предвид? Едната посока е вътре в дружеството, между отдели, екипи и служители. Считам, че у всеки един трябва да има немалка доза сигурност, както в човека до него, така и във всеки тим. Не е за пренебрегване и другата посока – доверието на възложителя, на партньора срещу теб в компанията ти. Имахме случай, след една тръжна процедура, която не спечелихме, организаторът да ни покани на официални преговори да обмислим варианти да помогнем на спечелилия поръчката, както и да я довършим, след като избраният изпълнител се е отказал. Ние сме сред първите компании в нашата сфера на дейност и партньорите разчитат на нас, което показва, че доверието е един много важен фактор.

Особено внимание обръщам на личния пример. Той също е в основата на добрите практики. Старая се това да бъде на всички нива – и вертикално, и хоризонтално. Смятам, че управителят трябва да е близък до нивата под себе си, постоянно да дава добър пример и хората да го виждат. Започвам с чисто човешките отношения, поведение, добронамереност и стигам до подготвеност и умения за решаване на проблеми и казуси, поведение в екстремни ситуации, делегиране на права и твърдост при отстояване на позиции. Много важно качество лично за мен, е умението да наблюдавам цялата картина, за да направлявам процесите и да водя дружеството в правилната посока и то без да доминирам.

В бизнеса е нужна и алтернатива. В 23 годишната си история на формата ни никога не е имала договор само с един възложител, или само с един оператор на телекомуникационния пазар, поради ред причини. Основната се крие в собствеността на операторите, в общия случай мултинационални компании с мениджмънт, определящ обема на инвестициите и посоката на развитие от хиляди километри. Това са трудно предвидими инвестиции, гласувани година за година, конюнктурно зависими от икономически, политически и много други външни фактори, но като цяло влияещи осезаемо на активността ни.

Предвид това и към момента имаме договорни отношения с два от трите мобилни оператора на пазара, с един от двата оператора предлагащи пренос на данни и интернет пакети, с оператор в Малта и с най-големия в Румъния. Изброеното ме прави гъвкав и адаптивен при взимането на управленски решения. Тук е подходящ примерът с потока, срещаш камък по пътя си - ако има нужната сила го отнася, и продължава устрема си, ако камъкът се окаже голям, водата го заобикаля и пак продължава напред. И ние сме имали трудности, но сме ги преодолели и сме продължили в единствената вярна посока - напред.

Напоследък се замислих над един стар лозунг: „Заетост-доходи-растеж“. Това е много близо до логиката за развитие на едно дружество и според мен към такъв ред трябва да се придържа един управител. Нарочно не казвам мениджър, защото той управлява дружеството си, но не трябва да забравя, че е част от това общество и ако постигне горния растеж, ще е добре за всички.

Съвсем в края ще спомена удовлетворението от добре свършената работа, което при мен е движещ фактор и мотивираща сила.

Светът, в който живеем, е дълбоко комерсиален и малко или много всички сме движени от материални подбуди, но не бива да пропускаме и другата страна. Аз се гордея с направеното от „Лимес-Б“. Колкото и високопарно да звучи – ние сме част от настоящето и бъдещето на технологиите, който са в услуга на хората, на цялото общество.

Благодарение на тези и подобни принципи, който следвам, сме екип, за който работя с удоволствие.