fbpx Модерният човек трябва да бъде достатъчно мобилен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Модерният човек трябва да бъде достатъчно мобилен

Автор

Г-н Милев, къде е мястото на България в Европа по отношение на потреблението на мобилни технологии?
- Наложи ми се да отида два пъти до общината, за да си извадя един документ. За да го взема обаче, ми бе необходим друг. Времето, което ми отне шофирането от вкъщи до общината, след това до офиса, после обратно до общината и пак до офиса, бе около три часа. Бях изминал 32 км. Ето мястото на София в мобилния свят. Това, разбира се, е в кръга на шегата.
През юни 2001 г. се подписа планът Europe +, чиято идея бе да направи икономиките на страните от ЕС и кандидатките за членство по-конкурентни, а обществата - по-образовани. В този контекст се заговори и за информационното общество, част от което е и мобилното. Информационното общество покрива електронно управление - електронно правителство, електронна област и община, както и образование, здравеопазване, насърчаване на сектора на информационни и комуникационни технологии.
В ЕС редовно се отчита доколко всяка страна е изпълнила ангажиментите си по Europe +. Измерването от февруари 2004 г. показва, че в България се наблюдава изоставане по отношение на информационните технологии и тя заема последното място.
В това изследване се отчитат броят на компютрите в страната, броят им в училищата, колко от услугите, поети като ангажимент, реално се използват и се правят през интернет. Измерва се също процентът на потребление на интернет, на мобилни телефони. Не случайно у нас правителството говори за реформа в държавната администрация, за електронно правителство и управление, както и за компютризация на училищата в страната.
Какво предлагат ИТ технологиите на малкия и средния бизнес, за да бъде той достатъчно мобилен и ефективен?
- "Майкрософт България" е една малка фирма от 25 човека, при нас няма ИТ администратор и мрежата ни се поддържа от разстояние. Чрез електронната поща понякога се предава и обменя много ценна информация, предупреждава се за проблем, дават се съвети и т.н. Задължение на самата организация след това е да се събере тази информация от електронната поща и да я систематизира. Всеки един служител в компанията разполага с мобилен телефон и ноутбук.
Тази конвергенция на мобилни услуги и устройства, на комуникации, софтуер, интернет дава възможност на човек да работи където иска. Телефонът и компютърът са придобивка, когато искаш бизнесът ти да се развива.
В момента на пазара вече се предлага устройството pocket РС, което е лесно преносимо, чрез него може да се използва електронна поща, календар, Internet Explorer, Word, Excel. Освен това то може да бъде и мобилен телефон.
Независимо дали става въпрос за малка или средна фирма в България всеки модерен човек трябва да може да си позволи да бъде достатъчно мобилен и да има достъп до необходимата информация, за да бъде ефективна работата му. Подобни устройства като pocket РС позволяват достъпът до информация да бъде евтин. Такъв софтуер може да се сложи и в обикновен ноутбук. Чрез такава технология пренасянето на данните е евтино, надеждно, бързо и те са получени на удобно място - в самолет, на летище и т.н. Това устройството струва няколко стотин долара.
Как може да се компютризира българското общество? Знаем, че в страната потреблението на интернет и компютри не е голямо.
- Като представител на "Майкрософт България" бих казал, че целта ни е софтуерът на Майкрософт да бъде пригоден за българския пазар. Това означава, че като излезе нова версия на Windows, тя да може да се появи у нас веднага, а не след 2-3 години, защото сме малък пазар.
Другият момент е потребителят на Майкрософт в България да има нормална структура за поддръжка - да има безплатен горещ телефон, на който да задава всякакви въпроси. За компютризацията е необходима мрежа от партньори, които да могат да направят целия цикъл - предпродажба, консултация, продажба, внедряване, поддръжка, обучение.
Ние го наричаме софтуерна екосистема, като това се прави за всяка една област. По отношение на образованието имаме подписано споразумение с Министерство на образованието и науката, според което ведомството получава преференциален достъп до софтуер. Създали сме петгодишна програма за обучение на преподаватели, както и за предоставяне на програми от Майкрософт на образователната система. Така тя реално има възможността да ги оцени.