Модерният човек трябва да бъде достатъчно мобилен

Г-н Милев, къде е мястото на България в Европа по отношение на потреблението на мобилни технологии?
- Наложи ми се да отида два пъти до общината, за да си извадя един документ. За да го взема обаче, ми бе необходим друг. Времето, което ми отне шофирането от вкъщи до общината, след това до офиса, после обратно до общината и пак до офиса, бе около три часа. Бях изминал 32 км. Ето мястото на София в мобилния свят. Това, разбира се, е в кръга на шегата.

Facebook comments