Представят прототипи на иновативни български изобретения

Проекти за спестяване на разхода на електроенергия с 50 % и за скъсяване на спирачния път на автомобилите с над 10% са сред иновативните прототипи, които ще бъдат представени пред потенциални инвеститори в рамките на образователната инициатива i-hub.
Програмата за предприемачество и иновации i-hub има за цел да подпомогне пазарната реализация на високотехнологични хардуерни продукти, изобретени от български изследователи, като им помага да направят необходимите стъпки към ползотворно сътрудничество между академичното образование и продаваемите технологични продукти.

Сред шестте проекта, които ще бъдат представени на демонстрациите, е и устройство за прецизна диагностика на носачите на автомобили, предназначено за използване при техническата поддръжка в автосервизите. Устройството би повишило степента на сигурност при експлоатацията на автомобилите.

На събитието ще бъде представена платформа за контрол на енергийната ефективност на машини, използвани в производствената промишленост и в бизнес сградите, като сигнализира със съобщение кога уредите следва да бъдат изключвани. Представители на екипа, разработил проекта, са специализирали по програми на НАСА, на Google и на немския Институт за изкуствен интелект „Макс Планк“.
Сред проектите, които ще бъдат демонстрирани, са прототип на устройство, което улавя и съхранява енергията от морските вълни, разработка на Българската академия на науките и подходящо за райони с нисък енергиен потенциал.
Ще бъде демонстрирана и протеза за ръка, управлявана от биосигнали, която позволява чувствителност за допир.

Инициативата i-hub е резултат от съвместната работа на Асоциацията на младите лидери и предприемачи (ABLE), Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност, betahaus-София, и новооткритата библиотека Hot Spot Books&Art.