fbpx Рейтинговата агенция Fitch повиши рейтинга на жизнеспособност на ОББ на ‘bb‘ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рейтинговата агенция Fitch повиши рейтинга на жизнеспособност на ОББ на ‘bb‘

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings (Фич Рейтингс) повиши рейтинга на жизнеспособност (VR) на Обединена българска банка АД (ОББ) с една стъпка на 'bb' от 'bb-'. Като мотив за повишаването на оценката от агенцията посочват, че ОББ е засилила позициите си по отношение на кредитния риск, в резултат на сериозно преструктуриране след придобиването ѝ от KBC Bank (с рейтинг ‘А‘, Позитивна перспектива). В същото време агенцията потвърди дългосрочния рейтинг на ОББ (Long-Term IssuerDefault Rating – IDR) на 'A-' със стабилна перспектива. Това е най-високият рейтинг, който българска банкова институция притежава.

Повишението на рейтинга на жизнеспособност на ОББ се обуславя от стабилното финансиране, високата ликвидност и силната капитализация на банката. „Високо оценяваме сериозното преструктуриране на ОББ след придобиването ѝ от KBC (през 2017 г.) и сливането ѝ със СИБАНК (през първото тримесечие на 2018 г.). Това доведе до намаляване на рисковите експозиции на ОББ и подсилване на бизнес профила ѝ на стратегическо ниво и управление“, посочват от Фич.

В съобщението си до медиите агенцията коментира също, че очакванията им за 2018 г. са качеството на активите в българските банки да се подобрява заради консервативната политика на отпускане на нови кредити, намаляване на лошите кредити, умерения кредитен ръст и благоприятната икономическа среда. „Изчистването на портфейла на ОББ вероятно ще доведе до по-бързи резултати, поради доброто провизиране на кредитния портфейл, не толкова сложните проблемни активи и стратегическия приоритет от страна на KBC за намаляване на необслужваните заеми“, се казва в съобщението на агенцията.

От рейтинговата агенция отбелязват, че след сливането, съотношението оперативна печалба към рисково претеглени активи на ОББ бележи значително подобрение през първото тримесечие на 2018 г. Очакванията на Фич са този коефициент да остане значително над 2,5% в следващите периоди.

Потвърждението на дългосрочния рейтинг на ОББ отразява позицията на рейтинговата агенция Фич, че при необходимост КВС ще подпомогне своето българско дъщерно дружество. От агенцията потвърдиха и краткосрочния рейтинг на неизпълнение (IDR) на ОББ на 'F1', и рейтинга на поддръжка (SR) на (1).