Рилските езера да влязат в ЮНЕСКО

 

Сдружение „Зелени инициативи“ започва национална кампания за включването на Седемте рилски езера в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Според Конвенцията на ЮНЕСКО природното наследство се отнася до изключителни физични, биологични и геоложки образувания, местообитания на застрашени видове животни или растения и местности с научна, природозащитна или естетическа стойност, а Седемте рилски езера притежават тези характеристики.

Вписването им в този списък ще им даде специален статут и защита. Кампанията ще включва интернет референдум за влизането в ЮНЕСКО, резултатите от който ще послужат за основание на българските институции и Националното бюро на организацията да направят предложение.

През последните години районът на Седемте рилски езера е обект на засилен туристически интерес, който вероятно ще продължи и занапред. Същевременно в близост до езерата, в района на Сепарева баня и Говедарци е заявен инвеститорски интерес за построяване на целогодишно функциониращ мегакомплекс с 20 хил.легла. Според представителите на сдружението обаче, реализирането на подобен проект допълнително би допринесло за увеличаване на туристопотока към езерата и би застрашило биоразнообразието.

Изследванията на специалистите по екология показват, че и в момента неконтролираните туристически посещения на езерата водят до започване на процес на антропогенна ерозия. „Едва ли някой от инвеститорите, вложили средства в туристическото развитие на региона и построяването на лифта, си е поставял съзнателната цел да унищожи един от символите на България“, заяви зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов на кръглата маса. Според него въпросът не може да бъде решен само чрез изолирането и ограничаването на човешкия достъп до него. По-скоро е нужен устойчив подход в развитието, при който всяка икономическа инициатива да е в рамките на опазването на региона и околната среда.

Моля коментирайте