fbpx Родните пивовари са инвестирали почти 30 млн. евро в еко решения за последните 5 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Родните пивовари са инвестирали почти 30 млн. евро в еко решения за последните 5 години

По данни на СПБ, през последните 5 години българските производители на бира са инвестирали приблизително 30 милиона евро в екологични и иновативни решения, чиято цел е намаляване потреблението на ресурси и подобряване на еко отпечатъка на индустрията. В сравнение с 2015 г. предприятията отчитат намаляване на потреблението на вода с 4-6% и с 8-10% редуциране на потреблението на електроенерия, необходимо за производство на 1 хектолитър бира.

Големите пивовари у нас са постигнали също 90% биологично пречистване на отпадните води, инвестирайки в био-анаеробни инсталации. Те позволяват производството на биогаз, който може да се използва като алтернативно гориво.

На годишна база бирените компании в страната намаляват използването на хартия до 200 тона, като така предотвратяват изсичането на 2600 дървета. А според изчисленията на експерти рециклирането на 20 000 кенове за бира, спестява енергия, равна на тази на 1000 л. бензин. Годишно у нас се преработват около 3400 тона бирени стъклени бутилки, като по този начин се редуцира отделянето на 1100 тона въглероден диоксид.

В подкрепа на всички тези стремежи, както и на местните общности, членовете на Съюза на пивоварите традиционно продължават да инвестират в редица зелени инициативи. Новият фокус на Националната бирена академия е върху „Устойчивост – прозрачност – иновативност.“ Актуалните насоки на кампанията се свързват със съвременните очаквания на обществото за отговорни екологични практики и приносът на пивоварната индустрия в тази посока.