fbpx Рязко повишаване на нивото на плащаемост на непогасени дългове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рязко повишаване на нивото на плащаемост на непогасени дългове

 

Висока плащаемост и опит от страна на потребителите да изчистят непогасените си дългове – с тези тенденции на пазара на необслужвани вземания започна 2020 година, сочат наблюденията на Frontex International, една от водещите компании в сектора за управление на задължения. Консултантите отчитат силен януари по отношение на събираемостта, което е прецедент, тъй като краят на дългия декемврийски празничен период традиционно е свързан с финансови затруднения за домакинствата впоследствие.

„На фона на засилващите се твърдения за забавяне на икономиката и финансова нестабилност, свързана с бъдещето на родната валута, картината на пазара на необслужвани вземания е по-скоро положителна. Потребителите към момента демонстрират финансова стабилност и дори предпочитат да се справят с непогасените си дългове. Отчетохме наистина силен януари на 2020 г., което е необичайно и с видимо нетипични за този период на годината показатели. Свикнали бяхме да виждаме домакинства с проблеми след неразумно коледно и новогодишно харчене, но 2020 г. дава знак за повишаващи се доходи и добра прогнозируемост на пазара.”, казва Лилия Димитрова, изпълнителен директор на Frontex International.

Основна тенденция на пазара е обединяването на задължения, което е и едно от обясненията на повишаващата се събираемост.

„Наблюдаваме случаи, в които един член на семейството решава да изтегли заем, с който да се погасят всички необслужвани до момента задължения, последици от действия на други членове на домакинството. Подобна стъпка говори за добре обмислени и последователни действия с цел подобряване на финансовото състояние на цяло едно или повече домакинства. Това е изключително позитивен знак както за общата икономическа картина, така и за повишаващото се ниво на финансова грамотност на българите. Въпреки това, остава още много работа в посока повишаване на финансовата култура на населението.”, допълва Лилия Димитрова.
Задлъжнялостта по възрастова категория за 2019 година, съпоставена с първото полугодие, не носи изненадващи данни. Най-много на брой и към края на периода са изпадналите в просрочие потребители - между 40 и 49 години. Те изпитват затруднение с изплащането средно на 2 700 лева. Малко по-младите потребители – тези между 30 и 39 години, представляват 25% от затруднените платци, но задлъжняват за значително по-малка средна сума – 1700 лева.

Най-сериозен – над 2 900 лева е средният размер на вземането при хората между 50 и 59 години, които пък представляват 22% от общия брой. Най-малък е делът на най-възрастните – над 70-годишни, които не са успели да платят заем в среден размер от малко над 1 100 лева. Най-незначителни са непогасените заеми на най-младите - до 29 години. Те задлъжняват за под 900 лева и представляват 7% от всички потребители. Средният размер при най-ниската и най-високата възрастова категория остава без съществени промени спрямо данните към края първото шестмесечие на 2019 г.
Хората с по-големи по обем заеми през 2019 г. успяват да се издължат напълно и по-бавно спрямо потребителите с малки вземания – за около 27 календарни месеца. В същото време най-младите потребители изплащат задълженията си изцяло си за около 23 месеца, а най-възрастните – за 20 месеца. 

От компанията отчитат тенденция на съществен спад в средния размер на задълженията по населени места за цялата година в сравнение с първото ѝ полугодие. Докато към юни 2019 стойността на средното непогасено задължение е над 3000 лева в градовете София, Бургас, Видин, Плевен, Варна, то към края на декември подобна стойност е актуална единствено в Морската столица.
В същото време, в края първото полугодие на 2019 г. повече от половината населени места в България отчитат средна стойност над 2000 лева. Обобщението за цялата година сочи превес на градовете с по-малко от 2000 лева средна задлъжнялост.
„Средният размер на дълговете по населено място в края на първото полугодие на 2019 година бе значително по-голям спрямо показателите за целия 12-месечен период. Причините за това са не само в по-добрата финансова дисциплина на потребителите и желанието за изчистване на кредитното им досие, но и в по-ниския размер на отпуснатите кредити”, коментира Лилия Димитрова.