Споделената икономика е все по-зависима от технологиите

Споделената икономика ще се развива все повече и според последно проучване има идентифицира три взаимосвързани теми, част от бъдещите промени, които ще въздействат върху нея .

1. Повишено доверие и прозрачност

Доверието остава критичен фактор за споделената икономика и притежава потенциала да се разрасне, докато секторът се разширява и хората станат все по-отворени към широката гама от продукти и услуги, които съдържа споделената икономика.

Но доверието може да бъде постигнато наистина само чрез подобрения в технологията и чрез напредък в регулаторния подход и усъвършенстване на партньорските взаимоотношения. Докато обществото се приспособява към новите модели на търговия и регулация, бизнесът ще трябва да си партнира, за да премине от противодействаща към проактивна позиция за повече сигурност от страна на потребителите, доставчиците и платформите. Това ще осигури както мрежа за социална сигурност, така и по-голяма стойност за всички участници.

2. Подобрено преживяване

Подобреното потребителско преживяване е от жизненоважно значение за растежа и разширяването на споделената икономика и е това, което лидерите трябва да постигнат, за да ангажират своите потребители, да се развиват за в бъдеще и да поддържат легитимността си.

За да направят това възможно, платформите трябва да се обърнат към публиката (потребителската обратна връзка), да осигуряват безпроблемни и сигурни трансакции и да разберат значимостта и контрола на личните данни, за да позволят на всеки отделен човек да има повече контрол. Освен технологичния напредък, никога не трябва да губим поглед върху човешкия елемент.

3. Достъп до стойност

При появата на нови начини за достъп, се увеличава и стойността, която се предоставя на потребителите и организациите. Техният достъп ще се ръководи от технологията, която отключва нови ценности чрез увеличаване на потреблението и намаляване на стойността за достъп.

Примери за това са технологията блокчейн (blokchain), интернет на нещата (IOT) и изкуственият интелект (AI), които, ако бъдат използвани активно, могат да променят позицията от статична към активна: когато повече обекти и хора станат свързани, възможността за споделяне и предимствата от достъпа ще се увеличат.

Данните са от проучването Money20/20 Europe на Mastercard 

 

Моля коментирайте