fbpx Състоя се първа СЕО работна маса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Състоя се първа СЕО работна маса

Състоя се първа СЕО работна маса

В неформална обстановка управители от осем индустрии - финанси и инвестиции, фармацевтична, ИТ, логистика и транспорт, маркетинг и комуникации, резвлекателната индустрия, бизнес консултирането и инжинеринговата дейност на първото издание на DreamersDo Executive Circles. Това е първият по рода си формат за България, чиято цел е да събере едни от най-будните умове в мениджмънта под един покрив в неформална среда, за да изследват как бизнесът да оперира в новата пазарна реалност. Заедно в групи (circles), в интензивен обмен на мнения, идеи и перспективи те потърсиха отговори и на въпроса: "Ако си представите, че бизнес организациите в България са построени на скала, а не на пясък, кои са петте стълба, които да подсигурят тяхната устойчивост в идните 5-10 г.?

В специално време за индивидуална работа всеки от управителите и собствениците набеляза и 5-те стълба и за развитието на собствената си компания. Стъпвайки върху орловия поглед и мъдростта на своите колеги, те отново разгледаха своята компания и прецизираха собствените си приоритети и управленски решения.За да завърши с ясен фокус върху постигането на конкретните цели на своята компания след обогатения "орлов поглед" от диалога, в края всеки от участниците избра конкретна цел, по която да работи още през следващия месец. Всеки управител си излезе с набелязани първи стъпки. Така Executive Circles форматът подкрепя управителите и собствениците след обмен с колеги от различни индустрии да търсят и взимат по-прецизни решения в условия на висока несигурност и постоянни промени.

Петър Горялов, коуч по лидерство за изпълнителни директори и Ирина Горялова, коуч по автентично лидерство и комуникация за изпълнителни директори, както и управители на DreamersDo ръководят срещите.

Сп. Твоят бизнес е медиен партньор на формата. Второто издание ще се проведе на 26 юли 2011 г.