fbpx Стартира кампания срещу продажбата на алкохол на непълнолетни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира кампания срещу продажбата на алкохол на непълнолетни

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) стартира кампания „НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ“ . Тази първа по рода си у нас и в Европа инициатива на производители и търговци на дребно има за цел да напомни, че употребата на алкохол от непълнолетни (до 18г възраст) е социален проблем и неговото решаване зависи от проявената обща отговорност и работа в посока превенция.

В 54 обекта на Кауфланд и 78 обекта на Лидл из цяла България ще бъдат поставени анонсиращи материали, които напомнят на крайните потребители, че в съответните магазини НЕ може да се купи алкохол от непълнолетни лица. Кампанията ще бъде с продължителност 4 месеца и ще приключи в края на 2015г. Освен това, всеки управител на магазин ще получи Харта за отговорна продажба и употреба на алкохол, която лично да подпише и запази, за да може той и неговият екип да бъдат мотивирани ежедневно да спазват нейните принципи.

Кампанията е в контекста на предприетите от Европейското сдружение на индустрията spiritsEurope мерки за превенция и образование на рискови групи за опасностите на употребата на алкохол от непълнолетни. От създаването на Европейския форум за Алкохол и здраве през 2006 г до този момент spiritsEurope са провели 317 кампании за намаляване злоупотребата с алкохол в 28-те държави - членки на Европейския съюз.

Благодарение на множеството инициативи се отбелязва общ спад в употребата на алкохол от непълнолетни в 20 от общо 28 изследвани страни по света между 2002 и 2010г. Според изследване на Европейското списание за обществено здраве, консумацията на седмична база намалява от 12.1% на 6.1% в англосаксонските държави, от 11.4% на 7.8% в страните от Западна Европа, от 9.3% на 4.1% в Северна Европа и от 16,3% на 9,9% в Южна Европа. Дори и в Източна Европа се наблюдава трайна тенденция на спад през 2010г от 12.3% на 10.1%.