fbpx Страновият риск на България се повишава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Страновият риск на България се повишава

Оценката на страновия риск на България се повишава за първи път от 11 години насам. Глобалната компания за управление на риска Кофас я покачва от В до А4, което по класификацията на страновите рискове се определя като „приемливо ниво”. Прегледът на тези показатели се прави всяка година по специална методология и остава на постоянен текущ мониториг.

 

Промяната идва след като през 2009 г. оценката на страновия ни риск беше намалена и оттогава насам промяна не е правена. Покачването на този показател се дължи на множество фактори, сред които успешното възстановяване, умерения растеж и продължаващата консолидация в банковия сектор.

 

„Повишаването на оценката на страновия риск на България е достатъчно ярък показател, че страната ни става по-стабилна и по-ниско рискова като бизнес среда. В същото време не бива да пренебрегваме факта, че независимо от това, рисковете в политическата сфера остават и това може да се отрази неблагоприятно върху по-нататъшното развитие. Рисковете от неплащане също остават съществени поради високата задлъжнялост на фирмите в България” – отбеляза Милена Виденова, Управител на Кофас за България.

 

България се откроява в цялата картина на малко на брой повишения на страновите рискове. Освен нея, от европейските страни такова повишение се отчита за Естония (от А3 на А2), Исландия (също от А3 на А2), Испания (от А4 на А3), Кипър (от С на В), Сърбия (от С на В) и Босна и Херцеговина (от D на С). Това, заедно с Кения, Аржентина, Гана и Пакистан, са единствените повишения на страновите рейтинги в света. Останалите са без промяна, има и четири понижения.

Цялостният анализ на рисковете, направен от Кофас, показва, че 2017 ще бъде година на политически и банкови рискове в развиващите се страни. Въпреки някъде сериозния икономически растеж, като цяло несигурностите ще продължат да доминират в глобалния икономически климат и през тази година.

 

Специалистите от Кофас специално отбелязват, че глобалните политически рискове ще достигат рекордно ниво през 2017 г. и така ще продължат да бъдат основен проблем пред бизнеса. Това ще се случи включително и в традиционно стабилната откъм този показател Европа, особено предвид предстоящите важни електорални битки в Германия, Франция и Холандия, както и последиците от Брекзит. Едно подобно на ситуацията във Великобритания развитие ще доведе до намаляване на растежа на континента средно с 0.5 пункта.

Политическите рискове в развиващите се страни са също по-високи от всякога, движени от социалното недоволство и повишените заплахи за сигурността. Русия и страните от ОНД и Северна Африка заедно с региона на Близкия изток са регионите с най-високи рискове сред големите нововъзникващи икономики. Нарастването на политическото и социално недоволство в Южна Африка е най-съществената причина за понижението на оценките там, при това в ситуация на доста слаб растеж. Рисковете, свързани със сигурността, включващи терористични атаки, конфликти и убийства, са нов съществен фактор при политическия риск. Не е изненада, че най-високи са те в Русия и Турция.