fbpx Студентските жилища - нов клас инвестиционен актив | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Студентските жилища - нов клас инвестиционен актив

Студентските жилища - нов клас инвестиционен актив

През 2013 г. над 2 милиарда британски лири са инвестирани в сгради за настаняване на студенти само във Великобритания (CBRE, 2013), като 52% от всички направени инвестиции към края на годината идват от чуждестранни инвеститори. Доклад на Savills показва, че общата сума на продадени площи в този сегмент е 5 млрд. британски лири.

Поведението на инвеститорите показва, че този сегмент се е превърнал в един от най-добре представящите се класове активи. През 2014 инвеститорският профил също се промени изцяло: големите институционални инвеститори, чиито инвестиции в недвижими имоти преди бяха само в дългосрочно отдадени под наем сгради и в такива, за които не участват пряко в процеса по управление, сега направиха голям брой покупки на активи, които отдават под наем и управляват директно. Това е потвърждение за възприемане на сградите за настаняване на студенти като актив от висок клас.

Какво представляват студентските жилища?

Това са специално проектирани жилищни сгради близо до престижни университети, създадени, за да откликнат на нарастващото търсене и нужда от наем на квартири от местни и чуждестранни студенти. Закупувайки тези жилища, купувачите сключват договор за отдаването им под наем на студенти. Този тип имоти се продават обикновено още в етап на строителство и в повечето случаи се предлагат с гарантиран наем за период от 3 до 5 години и доходност между 7 и 10% на година. Инвестицията в подобен тип имот се счита за сигурна и нискорискова, като през последните години става все по-популярна и се доказва като нов клас инвестиционен актив.

Наемният пазар

През 2014 година наемните нива в Лондон отбелязват ръст от 1,18% спрямо предишните академични години, а отбелязаният ръст на наемните нива в регионалните центрове е 2,51%. Средно за 2014 г. нарастването на наемните нива е с 2,25%.

Брой студенти във Великобритания - търсенето надвишава предлагането

Споревд доклад на UCAS (University and College Admissions Service) през 2014 г. около 512 400 са били приетите студенти в университети и колежи в страната, което е с близо 17 000 повече (+3,4%) спрямо 2013 г. Броят им е рекорден.
Данните показват и че повишението на студентските такси през 2012 г. до 9 000 паунда е имало много малко влияние върху желанието за получаване на образование в английски университети.
Частният сектор е абсорбирал голяма част от повишеното търсене от страна на студенти на места за живеене, докато университетите все още не могат да го задоволят и да отговорят с повишено предлагане на общежития.

Този ясно отчетлив недостиг в предлагането на квартири за студенти дава увереност на инвеститорите относно бъдещите постижими висока степен на заетост и конкурентни наемни нива. Сега е подходящият момент за навлизане в този ниско рисков сегмент от имотния пазар.

Все повече международни студенти

Броят на международни студенти в Обединеното Кралство постоянно се покачва. Общо това е 57% увеличение в броя на студентите, идващи извън страната от 2004 година и Британският съвет предвижда, че нови 30 000 международни студенти ще учат във Великобритания към 2020.
Този растеж е в следствие от една страна на по-голямата средна класа, идваща от Азия и от друга - на престижът, който дава висшето образование, получено във Великобритания, на световните пазари.

Наред с това, сегашните цифри и прогнози дават възможност на далновидните инвеститори да се възползват от този сегмент на имотния пазар, свързан със студентското настаняване. Повишеният брой международни студенти ще генерира по-голямо търсене на целево построени студентски жилища, тъй като техните бюджети не са толкова зависими от наемните цени, колкото от добрата среда, която този вид жилища предлагат.

Данните сочат, че на чуждестранните студенти им е необходима квартира средно за около 51 седмици в годината, имат очакване за висок стандарт на живот и действат като потребителите на нормални жилища, като се опитват да постигнат най-високото качество на живот, което могат.

Изискванията на съвременните студенти

Увеличението в студентските такси, което беше наложено през 2012 година, създаде една нова порода модерни студенти, които, като видяха по-високите такси и повишените си нива на задлъжнялост, започнаха да очакват повече от начина си на живот, който осигурява повече стойност за парите, които плащат.
Тези „студенти-потребители“ са по-независими и фокусирани върху обучението си, имат предпочитание за тяхно лично пространство и живот. Високият стандарт при настаняването на студенти се счита за много важен фактор за постигане на образователните цели на студентите.
За да гарантират на студентите висок стандарт и начин на живот, новите сгради трябва да осигуряват:
• Сигурност – отделни апартаменти с наличие на рецепция
• Технология – високоскоростен интернет и Wi-Fi, общи компютърни зали
• Достъпност – лесен достъп до сградата на университета и близките удобства
• Висок клас на завършеност и оборудване – самостоятелни бани, кухни, съвременни уреди
• Фокусираност към образованието – колективни и самостоятелни стаи за учене, IT стаи за досъп до интернет

 

Facebook коментари