fbpx Имотните сделки с рекорден ръст | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имотните сделки с рекорден ръст

България отбелязва най-високия ръст на сделките с бизнес имоти сред държавите в Европейския съюз през 2014 г. В страната са продадени бизнес имоти на обща стойност USD 286 млн. (EUR 254 млн.). Статистиката обхваща транзакции с офиси, хотели, индустриални имоти, търговски центрове и строителни терени. Даните са от новото издание на консултантската компания Cushman & Wakefield. Първа по ръст в класацията е Сърбия, където инвестиционният пазар е нараснал с близо 709% до USD 67 млн. (EUR 55 млн.), но ръстът там е от много ниска база.

„През 2014 г. възстановяването на пазара на бизнес имоти в България ускори своя ход, водено от увеличаващото се търсене и заетост при офис площите и индустриалните имоти. Това от своя страна доведе до засилен инвеститорски интерес както за започване на нови проекти, така и за придобиване на вече работещи и генериращи доходност инвестиционни имоти“, казва Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton.

Извън покупките на земя интересът на инвеститорите е насочен главно към подценени имоти - офис сгради и търговски центрове, които се нуждаят от допълнителни инвестиции и преструктуриране. Водещите мотиви при тези сделки са отстъпките в цените, които могат да бъдат постигнати, и потенциалът на тези активи за засилване на пазарните им позиции.

Очакванията за България са инвестиционната активност да остане висока, но и през 2015 г. тя ще зависи най-вече от икономическото развитие на еврозоната като основен търговски партньор на страната. Активни остават главно местните инвеститори, докато тежестта на чуждите капитали расте основно при покупките на строителни терени и развитието на нови или рестартиране на замразени проекти.

В европейски мащаб инвестиционните пазари също отбелязват ръст, като през 2014 г. той е достигнал 11,8%, главно благодарение на пазарите в Западна Европа, които се очаква да останат водещи и през 2015 г.

Сходна е картината в Америка, където инвестициите в бизнес имоти са се увеличили с 11,4%, докато Азия изостава, отбелязвайки едва 1% ръст. По-ниската активност се дължи на китайския пазар, който дърпа назад и инвестициите в имоти в глобален план. През 2014 г. те са намалели за първи път за последните пет години, като спадът е с 6.3% до USD 1.21 трилиона.

Предпочитаните от инвеститорите имотни пазари през миналата година са били САЩ, Китай, Великобритания, Германия и Япония. Силен ръст в световен план са отбелязали инвестициите в офиси и хотели. Сделките в хотелския сектор например са нараснали с 16,6%, като основният интерес отново е към Европа и Северна Америка.

В европейски мащаб най-висок остава интересът към установени пазари като Великобритания и Германия. В същото време апетитът за по-рискови придобивания насочи погледите и към испанския пазар, както и към Централна Европа, в частност – Полша, Чехия и Румъния.

Общо за региона на Европа, Близкия Изток и Африка положителен ефект оказват продажбите на имотни активи от банките, които привличат инвеститори. От Cushman & Wakefield изчисляват този пазар на EUR 80,6 млрд. през 2014 година, като в сравнение с година по-рано ръстът на тези продажби е 156%. Прогнозата е и през настоящата година те да останат високи с прогнозен обем от EUR 60-70 млрд.

Като ключов за европейските пазари проблем през миналата година консултантската компания посочват нарастващият политически риск, главно заради терористичните атаки в Париж и конфликта в Украйна.

На повечето европейски пазари продължава спадът на доходността. България не прави изключение– при офис и търговските площи тя се е движела около 9%, а при индустриалните– около 11.25%, с тенденция за намаление. Изключение от този тренд са Русия и Украйна, основно заради по-високия риск за инвеститорите.