fbpx Световен ден на борба срещу рака | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Световен ден на борба срещу рака

Световен ден на борба срещу рака

Всяка година на 4 февруари светът отбелязва Световния ден за борба с рака. В световен мащаб злокачествените заболявания бележат тенденция към увеличаване. По данни на Националния раков институт в САЩ броят на заболелите през 2010 г. е близо 12 милиона души, като се очаква в близките 10 г. те да се увеличат с още 2 милиона. България не прави изключение от тази статистика. У нас всяка година над 34 000 души се регистрират с онкозаболяване.

Според ръководителя на Клиниката по нуклеарна медицина на Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) – доц. Антония Цоневска, едно от специфичните и коварни неща при заболяването от рак е липсата на конкретни сипмтоми. „Онкологичните заболявания са една огромна група, от над 300 вида, и затова е невъзможно да се систематизират симптомите. Всяко заболяване има определена специфична симптоматика. Колкото по-рано се открие онкологичното заболяване, толкова е по-лечимо и толкова по-евтино за здравноосигурителната система и за пациентите”, посочва специалистът. „Важно е да се знае, че онкологичното заболяване не е смъртна диагноза. Това е лечимо заболяване, но са необходими навременна и качествена диагностика и лечение. С новите технологии, които навлизат в България, онкологичните заболявания могат да се откриват навреме, да се оценяват правилно и да се лекуват успешно”, отбелязва тя.

Подобно е мнението и на д-р Катерински, ръководител на клиниката по Образна диагностика в специализираната болница. „Апаратурата е от ключово значение за ефективното лечение и навременната диагностика на онкологичните заболявания. Открити навреме, много от онкологичните заболявания са на 100% лечими”, категоричен е той. „За съжаление, няма панацея за рака и има още много неща, които не знаем за тези заболявания”, посочва д-р Катерински. Основното предизвикателство, според него, е фактът, че в България диагностицираните пациенти в късните стадии на болестта са повече от тези в развитите страни. „Липсата на скринингови програми и на профилактични прегледи с достатъчно добро техническо обезпечаване са основните причини за тази статистика. Затова трябва да се инвестира във високотехнологична апаратура, в профилактика и скрининг, които струват по-малко, отколкото скъпоструващото лечение на случаи, при които болестта е напреднала и пациентът не може да бъде излекуван дефинитивно”, посочва д-р Катерински.

Световният ден за борба с рака трябва да бъде философия и тя да стане еднакъв ангажимент на правителствата, специалистите и цялото общество и в на най-слабо развитите държави. Посланието е да се намали преждевременната смъртност от онкозаболявания, което е възможно само с превенция и навременна диагностика на заболяванията.”, смята проф. Първанова, ръководител на друго ключово звено в СБАЛО - клиниката по Лъчетерапия . „Лечението на рака е едно от най-скъпите лечения в света и от емоционална, и от финансова гледна точка. И тъй като никой от нас не е застрахован срещу развитието на онкологично заболяване, е важно то да се открие навреме, за да може да бъде излекувано с локални хирургични методи, които не изискват последващо лъчелечение и химиотерапия”, смята тя. Дългогодишният специалист е изключително радостен от факта, че, благодарение на европейските фондове, бяха закупени нова апаратура за лъчелечение. „Добрата новина е, че вече са инсталирани два нови линейни ускорителя и брахитерапевтична уредба в Шумен, два линейни ускорителя във Варна, по един в Бургас, Русе и Стара Загора. Така нашата болница ще престане да бъде толкова уникална, каквато е в момента, и пациентите ще имат по-добър достъп до съвремнно лъчелечение”, допълва проф. Първанова.

Посланието, което специалистите отправят във връзка със Световния ден за борба с рака (4 февруари), е хората да водят природосъобразен начин на живот, да откажат вредните навици като тютюнопушене и алкохол, да спортуват, да се самонаблюдават и да не пренебрегват профилактичните прегледи.