Съвместни дейности между чужди представителства у нас

Френско-българската търговска камара и Бизнес клуб „Белгия-България-Люксембург” в България ще подпишат договор за за организиране на съвместни дейности и инициативи, които ще бъдат от полза за членовете на двете организации. Камарата (ФБТК) е създадена в края на 2004 г. и е член на Съюза на френските търговски и индустриални камари в чужбина. Ролята и е, чрез разнообразните услуги, които предлага да информира, съветва, проучва, подготвя и сближава българските и френски дружества, но също така и други чужди дружества, при реализацията на техните цели.

Асоциацията „Белгия-България-Люксембург” е създадена на 5 април 2005 г. по инициатива на няколко белгийски и люксембургски фирми като място за официални срещи в областта на бизнеса, икономиката и културата. Ролята му е да подпомага, насърчава и развива връзките на високо ниво с всички лидери на чуждестранни фирми. Той представлява платформа за обмен между България и Белгия, позволяваща срещи с видни личности от бизнеса, политиката, интелигенцията и културата. Днес Белгия-България-Люксембург Бизнес Клуб наброява 70 члена и се свиква на всеки три месеца на официални бизнес срещи.