fbpx Търсят се експерти за създаването на стратегията за развитието на София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търсят се експерти за създаването на стратегията за развитието на София

Търсят се експерти за създаването на стратегията за развитието на София

Визия за София обяви конкурси за избор на експерти и изпълнители на изследвания и анализи в следващата стъпка от създаването на дългосрочна стратегия за София и крайградските територии. Досега експертният екип работи по събиране на наличните знания по всички теми, свързани с градското развитие. За първи път след създаването на действащия Общ устройствен план на София през 2009, на едно място беше събран архив от цялата налична информация, включително изследвания, данни и стратегии. На база на анализа на събраната информация бяха дефинирани информационните дефицити - липсващата информация за промените в града, без която не е възможен информиран диалог и взимане на дългосрочни стратегически решения за града. На тази стъпка започват изследванията по темите, в които изцяло или частично липсват данни от съществена важност за градското планиране.

В направление Градска среда стартира изследване на пешеходната мрежа и анализ на пешеходна достъпност до спирки, обществени сгради, паркове и техните входове. Ще бъде създадена краудсорсинг платформа, която ще даде възможност на гражданите да участват в процеса на оценка на средата.
В направление Транспорт ще се проведе изследване на транзитния трафик през централна градска част (ЦГЧ) на София. Целта на проучването е да установи дяла на МПС, които преминават транзитно по оста изток - запад.
В направление Икономика ще се направи изследванe на междусекторните зависимости на територията на СО, в това число Информационни и комуникационни технологии, Креативни и рекреативни индустрии, Професионални дейности и научни изследвания, Финанси и застраховане и Туризъм.

В направление Икономика ще стартира и анализ на икономически профили по сектори на райони и квартали в София, което ще анализира отделните райони на Столична община. Ще се идентифицират уникални и споделени характеристики и ще се представи анализ на специфичните причини за дисбалансите в развитието.
В рамките на направление Икономика се предвижда и проучване на туристическата конкурентоспособност на град София според модела „Лугано“. То ще идентифицира благоприятните тенденции в развитието на столицата, както и насоки и възможности за развитие спрямо международни добри практики. Ще бъде измерена туристическа конкурентоспособност и привлекателността на СО в привличането на туристически поток в сравнение с 3 други европейски градове, обхващайки различни икономически, социални и културни аспекти. 

Facebook коментари