fbpx "Умните мрежи" ще започнат да се изграждат от догодина у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

"Умните мрежи" ще започнат да се изграждат от догодина у нас

"Умните мрежи" ще започнат да се изграждат от догодина у нас

Въвеждането на „умни мрежи“ е част от модерното и интелигентно управление на електроенергийната система. Заместването на обикновените електропреносни мрежи с „умни“ е начин да постигнем енергийна независимост на страната и гъвкавост в разпределението в услуга на потребителите.
В „Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници“ е предвидено изграждането на „умни мрежи“ в България да започне от 2012 г. Така операторите ще управляват по-ефективно мрежите. Производителите ще бъдат по-информирани за нуждите, а достъпът до възобновяема енергия ще бъде допълнително подобрен и разширен. Доставчиците ще подобряват услугите си, а потребителите ще станат активен участник по веригата. Възможността да следят собственото си потребление в реално време е стимул за клиентите на енергийната система да пестят повече – поне 10% само от по-доброто управление на потреблението.

През април тази година Европейската комисия разшири политическата рамка за развитие на умните мрежи в ЕС, като дефинира своеобразен екшън план. Първите общи европейски технически стандарти за „умни мрежи“ трябва да бъдат приети до края на 2012 г. Част от този план е и насърчаването на производството на електромобили и масовото им навлизане на пазара. Това е сектор с огромен потенциал за българската икономика и част от усилията ни за устойчив растеж с грижа към околната среда, Електромобилите и „умните мрежи“ са взаимно свързани и реализират значителна синергия. Специализираната работна група ще предложи стимули и нормативни промени, които да отворят вратите пред електромобилите в България и като индустрия, и като потребление. Мерките ще облекчат например таксите при първоначална регистрация на този вид коли, възстановяване на ДДС, въвеждане на екокомпонента при определяне на годишната данъчна основа, облекчения за производителите на зарядна инфраструктура, преференции при движение и паркиране и др.

Цените на нефта, ядрената безопасност, достъпът до мрежите, енергийната ефективност са само част от предизвикателства пред сектора. Енергетиката е свързана с жизнения стандарт на хората, конкурентоспособността на фирмите и икономиката, с промените в климата. Всички добри възможности за развитие на енергийната ни система ще се отразят пряко и положително върху живота ни в близките десетилетия.