fbpx Взаимноспомагателен фонд ще подкрепя лозаро-винарския сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Взаимноспомагателен фонд ще подкрепя лозаро-винарския сектор

Взаимноспомагателен фонд за подкрепа на сектора и национална стратегия за развитието на гроздо- и винопроизводството планира да създаде Министерството на земеделието, храните и горите. Това съобщи Явор Гечев, зам.-министър на земеделието на работна среща със сектора в Аграрния университет в Пловдив. Фондът ще представлява комплект от инструменти и буферни средства, които да спасят от фалит гроздо- и винопроизводителите при щети върху реколтата в резултат на природни бедствия, загуби на пазари и други възникнали обстоятелства.

На срещата присъстваха Явор Гечев, зам-министър на земеделието, храните и горите, Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара, инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, представители на регионалните лозаро-винарски камари, гроздо- и винопроизводители от страната.

Срещата се проведе по инициатива на НЛВК с партньорството на ИАЛВ и цели да набележи приоритетните въпроси за бранша и да обсъди проблемите на гроздо- и виноипроизводителите в резултат на пандемията, както и възможностите за подпомагане.

Разходите за отглеждане на грозде са големи, а възможностите за подпомагане –  недостатъчни – това споделиха присъстващите гроздопроизводители и призоваха за увеличаване на националното финансиране.

Йордан Чорбаджийски коментира, че гроздопроизводителите са получили за първи път помощ по две извънредни мерки през изминалата година – “Covid-19“ и „de minimis“, което е дало възможност на лозарите да вземат глътка въздух и призова да продават грозде само на лицензирани производители, за да не отива суровината в сивия сектор.

Инж. Красмирир Коев отбеляза, че са увеличени средствата за подпомагане по мерките за гроздопроизводителите през 2021 г. От 75%  на 90% се увеличава финансирането по „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Предстоят два приема  - първият е от 29 юли до 4 август с остатъчният бюджет от 6 712 7620, който е предназначен само за проекти с авансово плащане, за да не се изгубят средствата, останали от предишния прием.

От 30 юли до 12 август ще бъдат приемани документите по същата мярка на стойност 49 175 920 лева. По мярката „Събиране реколтата на зелено“ средствата се увеличават от 50% на 70%. При мерките в помощ на винопроизводителите увеличение има при „Инвестиции в предприятия“ и „Кризисно съхранение на вино“.

По данни от ИАЛВ работещите предприятия в страната са 327, от тях само 3 са обявили, че няма да приемат грозде през 2021 г.. Преработеното грозде през изминалата година е било 120 760 тона грозде, а произведеното вино – 83 000 000 литра. Общият износ на вино за 2020 г. е бил 47 233 923 л., от които 44 633 923 л. български вина и  2 600 000 л. вино, произведено извън страната (реекспорт).