fbpx За първи път положителен ръст в икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За първи път положителен ръст в икономиката

Първо тримесечие с положителен икономически ръст на годишна база от началото на кризата, обяви Трайчо Трайков по време на бизнес среща с представители на Български форум на бизнес лидерите. Този ръст е резултат основно от повишаване на износа на промишлено производство като метали, нефтопреработвателните комплекси и маслата, формирайки общо 60 % в ръста на износа.
Като основни ползи от участието на България в Южен поток, Трайков посочи новия маршрут на доставка за природен газ, транзитни такси и икономическата активност, която се създава около реализирането на този проект - около милиард евро на територията на България, което се равнява на 3 % от брутния вътрешен продукт.
Около 150 милиона евро годишно се реализитар от дейности по бизнес процесите, изнесени в България. В близките 2-3 години очакванията са за 50 % годишен ръст.