fbpx Защо съвременният бизнес изисква нови бизнес модели? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защо съвременният бизнес изисква нови бизнес модели?

История за прехода от софтуерен разработчик към отворена ERP платформа и екосистема от партньори

 

Вече няколко години се говори усилено за дигиталната трансформация на бизнеса и как новите технологии могат да помогнат на всяка компания да стане по-конкурентна и атрактивна за своите клиенти. Оптимизацията на клиентското преживяване, оперативната гъвкавост и иновациите са основни движещи сили и цели на дигиталната трансформация.

Наистина, да се прави бизнес в съвременната икономика става все по-трудно. Потребителите стават все по-взискателни, искат всичко да се случва много по-бързо и по-лесно отпреди, очакват качеството да е по-високо и в същото време цената да е по-ниска. Изправени пред подобни предизвикателства голяма част от фирмите се опитват да ги решат чрез използването нови технологии за управление и автоматизиране на бизнеса.

Но не винаги използването на дигитални решения и внедряването на нов софтуер постигат желаните резултати. Дигиталната трансформация не е еднократен процес, който приключва и компанията автоматично става успешна – не и при скоростта на развитие на технологиите днес. Истината е, че за да бъде успешен един бизнес, той не трябва да спира да се променя. Още повече – фокусирането върху дигиталната трансформация може да ни доведе и до задънена улица, ако забравим простия факт, че всъщност не винаги нужната трансформация трябва да бъде (изцяло) дигитална.

 

В близо 20-годишната история на компанията, ERP.bg е заставала на редица кръстопъти, избирайки вероятно по-рисковата пътека

Но времето е показало, че точно рисковото, out-of-the-box решение се е оказало правилното. Така компанията извървява пътя от самостоятелен софтуерен разработчик на ERP решение, до доставчик на ERP платформа с множество партньори. Трите основни етапа, през които преминава, променят изцяло бизнес модела на компанията – от начина на продажба, до отварянето на платформата за външни партньори.

Продажба на софтуер или отдаване под наем?

Промяната на лицензионния модел е фундаментална както за самата компания, така и за клиентите. При покупката на лицензи се заплаща цялата сума на софтуера още в самото началото на внедряването и ако в последствие се окаже, че софтуерът не отговаря на изискванията, няма как да се възстанови платената сума. Докато при модела под наем (SaaS - Software as a Service) най-печеливши са клиентите, защото с много по-малка първоначална инвестиция и при много по-малък риск, могат да се сдобият с качествена услуга. При наемането на софтуер във всеки един момент клиентът може да реши, че решението вече не е подходящо за него и ще е заплатил само наемите за месеците, през които реално го е ползвал. Това от своя страна води до автоматично изместване на фокуса на производителя към доставката на качествен продукт, от който клиентите не искат да се откажат. Вече не наличието на силен екип от търговци, които могат да продават, е ключово за приходите, а на силен екип от професионалисти, които да създават и постоянно да подобряват продукта. Така той носи реална стойност на потребителите и те остават негови лоялни клиенти.

За ERP.bg пък това означава, че много по-лесно могат да планират приходите си, а оттам – и инвестициите в развитието на продукта. Всички техни клиенти използват последна версия на продукта, което им дава възможност да се възползват от най-новите технологични решения в техния бизнес. Не закъснява и резултатът – за няколко години ръстът на нови клиенти се увеличава значително.

Самостоятелен разработчик или екосистема от партньори?

Традиционният бизнес модел в България е компания, която се занимава с разработка на бизнес софтуер, внедрява го и го поддържа сама. Това само по себе си е комплексна задача, имайки предвид, че е трудно да се балансира между нови клиенти със специфични изисквания, при които тече внедряване, и настоящи клиенти, които очакват постоянни подобрения в използвания от тях софтуер. Самият бизнес по внедряване на софтуер за управление отдавна се измести към добавена стойност чрез бизнес консултиране, но знанието е специфично за всяка индустрия. Добрите консултанти по внедряване специализират само в определени сфери и натрупват know-how не само за софтуера, но и за добрите бизнес практики в съответната индустрия.

Осъзнавайки трудността да консултират успешно компании от всички индустрии, ERP.bg се изправят пред избора или да предлагат софтуер само на определени индустрии, или да работят с партньори, които да специализират в отделните бизнес сфери. Имайки увереността, че разработват уникална софтуерна платформа, върху която могат да се изграждат специфични бизнес решения за всяка индустрия, те избират нетрадиционния модел на работа с партньори, които да внедряват и поддържат решението.

Самостоятелен софтуер или отворена ERP платформа?

В 20-годишната си история основният фокус на ERP.bg винаги е бил разработване и внедряване на софтуерни решения за управление на бизнеса. От самото начало се набляга на интеграцията между всички модули. Стойността на решението за бизнеса е толкова по-голяма, колкото повече отдели, бизнес процеси и информация обхваща. Когато цялата информация е в една система, тя може да бъде автоматично обработвана и прехвърляна между различните отдели в една фирма. Обратният случай, в който се използват различни интегрирани софтуери, води до редица усложнения, например при инсталирането на нови версии.

Проблем при създаването на интегрирана система за управление на бизнеса е многообразието от изисквания в различните индустрии. Ситуацията на пазара е, че за много специфични дейности, важни за съответния отрасъл, се използва различен софтуер – просто защото няма интегрирана система, която да обхваща абсолютно всичко. Това се оказва много добра възможност и огромна пазарна ниша. Решението на този проблем за ERP.bg е да отворят своя софтуер и да го превърнат в платформа, за която външни разработчици да създават специализирани решения, надграждайки основната функционалност. При този модел всички са печеливши:

- Клиентите получават многообразие от готови бизнес приложения, които решават специфични проблеми, като едновременно с това са напълно интегрирани в една обща платформа. Наличието на готови приложения многократно съкращава срока на внедряването и намалява значително риска клиентът да получи нещо различно от това, което си е представял.

- Партньорите използват готова платформа с изградена бизнес логика, което им помага много по-бърза да създават своите специализирани решения. Платформата осигурява изпълнение на българското законодателство, като на програмистите не им се налага да се занимават с административни изисквания и промени. Голямо улеснение за програмистите е и наличието на осигурени клиенти на ERP платформата. Самите клиенти често помагат при дефинирането и решаването на бизнес казуси, водени от идеята, че след това и те ще се възползват от улесненията, които ще им предложи допълнителният модул.

- ERP.bg от своя страна създава отворена ERP платформа и екосистема от партньори, които могат да решават всички специфични казуси на отделните клиенти, запазвайки пълната интегрираност на платформата и лесната и актуализация към нови версии.

Като краен резултат от променения бизнес модел, ERP.bg и нейните партньори предлагат уникален продукт на своите клиенти, който може напълно да задоволи техните потребности. Сроковете за внедряване са по-кратки и съответно бюджетите са по-ниски. Бизнес консултирането добавя стойност при внедряването, защото ERP платформата може да автоматизира процесите, но не може да измисли и приложи нови бизнес модели. Това е и ще си остане основна човешка задача.

Ако искате да научите повече за новия бизнес модел на компанията и предлаганите решения, можете да посетите ERP.net Expo 2019 „Нови бизнес възможности с екосистемата ERP.net“ на 06 юни 2019 г., в Inter Expo Center (гр. София).