Засилва се интересът на бизнеса за сътрудничество с чужбина

Засилва се интересът на бизнеса за сътрудничество с чужбина

Голяма част от българските фирми искат да разширят дейността си в чужбина. Това показва допитване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред нейните членове. Износът на стоки е основен мотив за икономическото сътрудничество на фирми от България с други страни – при 80% от анкетираните (сходен резултат с проучването от 2015 година, когато това е посочено като отговор от 72%); 34% имат интерес за търсене на партньор, с който да реализират съвместна инвестиция у нас, а 25% се интересуват от внос на стоки от чужбина.

От страните от ЕС най-много фирми (42%) проявяват интерес за делови пътувания в Германия, към която се интересът за бизнес се увеличава. В преходното проучване (2015 година) Германия също е на първо място, но тогава е посочена от по-малък дял фирми – 33%. На следващите места от ЕС се нареждат Италия и Румъния, към които съответно 27% и 25% проявяват интерес за осъществяване на контакти. Извън страните членки от европейските държави най-предпочитани от бизнеса са в посещенията в Русия (40%) и Сърбия (22%) и Украйна (22%). Отчита се нарастващ интерес към Русия, макар и действащите санкции да ограничават възможностите за икономическото сътрудничество. В проучването през 2015 г. около 20% са имали интерес към посещения в Русия.

От азиатските страни най-предпочитани за делови посещения са Китай (25%), Индия (18%) и Казахстан (16%). За първи път се появява по-засилен интерес към Индия, докато Китай и Казахстан са традиционно сред дестинациите с по-голям интерес за визити. Като най-предпочитана от африканските държави се очертава Египет (13%).
Значително по-малък интерес има за бизнес пътувания в отдалечените задокеанските държави. Сред тях единствено се открояват САЩ, към които 30% от анкетираните имат желания за бизнес пътувания.
В рамките на ЕС три дни е най-удачната продължителност, посочена от 45% от фирмите. Според 22% е подходящ престой от два дни, според 19% - 4 дни, а останалите 14% считат за приемлив и по-дълъг период – 5-6 дни. При посещение в други европейски държави най-предпочитания период също е три дни (според 44%), 21% посочват пет дни, 13% – два дни, 16% – 4 дни. Само 6% считат за удачен 6-дневния престой. Необходимост от най-голяма продължителност се наблюдава при пътуванията в Африка или Америка – 77% от фирмите считат за удачен по-дългия престой от 5 или 6 дни. Едва 23% са посочили период от 2, 3 или 4 дни.

Оказва се обаче, че по-голямата част от компаниите познават частично условията за бизнес в чужбина. Затова 72% от тях биха се включили в обучения с външнотърговска насоченост.
 

Facebook коментари