Жените вземат решенията за покупки

Жените вземат решенията за покупки

В две трети от българските семейства (64%) мъжете имат по-високи доходи от жените, докато в Чехия силният пол осигурява прехраната при три четвърти от двойките (74%), в Словакия при 71%, а в Полша – 66%. Въпреки че в България е най-малък делът на двойките, които разчитат на доходите на мъжете в сравнение с другите три източноевропейски държави, българските домакини имат най-малка дума при разпределянето на финансите – тяхното мнение е решаващо при едва 18% от семействата спрямо 23% от полските семейства и 21% от словашките и чешките семейства.

Колкото и да звучи странно, българските жени печелят повече от чешките, словашките и полските представители на нежния пол. Вероятно това е и причината в България най-голям дял от двойките (15%) да декларират еднакви доходи на членовете от семейството. Жените в полските домакинства по-често отколкото в другите страни имат по-високи доходи от мъжете - при почти една четвърт от семействата.

Нежни половинки в семействата обаче вземат решенията за покупки. Думата на жените е решаваща при покупките на дрехи, детски продукти и храни, докато мнението на мъжете се чува повече при разходите за хоби, издръжката на живота и домакинските уредите

Като правило мнението на жените е определящо в решенията за почивки, покупка на храни, дрехи и детски стоки, докато думата на мъжете надделява, когато трябва да се разпределят разходите за хоби, за издръжка на живота и за домакински уреди.

Проучването показва, че поляците по-често от останалите двойки вземат решенията за покупките съвместно и в най-голяма степен плащат за покупките заедно. За разлика от тях в България е най-голям делът на мъжете, които самостоятелно решават как да разпределят семейните финанси - почти една четвърт от обвързаните мъже постъпват така, и респективно е най-малък делът на жените, които имат решаващата дума по финансовите въпроси – едва 18%. В останалите държави това се случва при над 20% от семействата.

В България е най-голям делът на мъжете и жените, които самостоятелно решават какви разходи да направят за своето хоби – във всяко трето домакинство (28%) мъжете сами вземат решенията, а при 20% от двойките това правят жените.

В България има най-голямо единомислие, когато се взимат решенията за покупка на храни. Във всяко второ домакинство решават заедно как да пазаруват храни, докато в Полша и Словакия това е практика за 47% от двойките, а в Чехия – за всяка четвърта двойка (42%).

В България, Чехия и Словакия една трета от мъжете отговарят за разходите по дома, хобито, домакинските уреди и ваканциите. Близо една трета от жените правят плащанията за детските продукти и дрехите. Поляците най-често си поделят по равно разходите при отделните покупки. Прави впечатление, че представителите на нежния пол в България по-често от жените в останалите държави са готови сами да поемат разходите за хоби и почивка.

Данните са от проучване на ПРОФИ КРЕДИТ.

 

Facebook коментари