Бизнес терени

Дали ледовете почти сковали бизнеса започват да се пропукват? Ще изгрее ли слънце и над нашата държава? Най-логичният отговор е – бъдещето ще покаже! Но има някои неоспорими факти и симптоми през първото тримесечие на тази година, които навяват мисли за раздвижване на бизнеса.
Живеем в динамично време и то, разбира се, оказва влияние на състоянието на пазара на бизнес имоти. В момента предлагането изпреварва търсенето в София и по-големите градове като Варна, Пловдив и в по-малка степен Бургас. Видима е диспропорцията собствениците да държат на исканите цени, които пък карат бизнесa, да търси други места и други типове площи за наемане.
Гладът за панаири и изложения, където производители, посредници и клиенти да се опознаят и търгуват, като че ли започна да се уталожва. А и самите изложения вече трудно могат да се изброят. Географията на големите утвърдени и по-малките регионални “тематични” срещи вече е стимулиращо широка. Някои панаири се превърнаха в традиция, други още търсят точното си място в националната бизнес схема. Бизнес център - България ЕООД, е в нея от 16 години.
За всяка фирма или бизнес неизменно идва моментът, в който се налага да разшири своята дейност и да реши дилемата дали да наеме, или да купи своя нов офис. Критериите, на които трябва да отговарят бъдещите офиси, са строго индивидуални и зависят основно от дейността на фирмата.
На фона на финансовата криза, растящите цени на енергоизточниците и рисковете от борсови сривове, бумът в строителството в страните от югоизточна Европа буди недоумения. Логика обаче съществува - стартирали от база “почти нула”, новоприетите членки на ЕС опитват да наваксат във всички сегменти и нива на бизнеса. Някъде успяват - другаде, като че ли насилват възможностите.
През последните месеци се говори за икономическа криза в световен мащаб. Има много спорове дали някога (най-често споменаваната прогноза е тази есен), тя ще прерасне в дългогодишна рецесия или пак тогава (тази есен) САЩ и големите в Европа ще намерят обратния път към върха. Каквото и да се случва там, слабо се отразява тук. И това е една от добрите страни на местоположението ни и етапа на развитие, на който се намираме. Така, докато големи световни марки затварят десетки магазини от веригите си, у нас други навлизат или се разрастват.
Търговски парк е понятие, което все по-често присъства в разговорите на инвеститори, наематели и консултанти по недвижими имоти в страната. Проекти от този тип са сравнително нови за страната ни, но набират популярност с редицата позитиви, които предлагат, както за наематели, така и за потребители.
Днес почти няма българин, който да не е бил страна по сделка с недвижими имоти. Пазарът ни е затрупан от оферти за покупки и наеми на офиси, сгради и предприятия. Бизнесът се развива с такива обороти и мащаби, че оперирането с имоти е вече ежедневие за повечето бизнесмени. Едновременно с бума на сделки, на пазара има подвеждаща информация и некоректни партньори, които могат да превърнат една инвестиция в рисков капитал или чиста загуба. Ето защо, когато се предприемат действия за сключване на сделка, трябва да се положат всички усилия да е добре проверена от вашия екип или
Глобалната кредитна криза, породена от масовото компрометиране на нискокачествените жилищни ипотеки в САЩ с висок риск, влоши инвестиционния климат на финансовите пазари. Вследствие, продължаващата криза от балансите на инвеститорите, вече е заличено финансово богатство във вид на високорискови ценни книжа за стотици милиарди долари.
През последните 5 години пазарът се развиваше изключително динамично. За миналата година броят на изповядани сделки показва сума около 2 млрд. Приходите обаче са два пъти повече, защото много от сделките все още се изповядват на данъчна основа. Активността на пазара за недвижими имоти е висока и води до сериозни преки инвестиции за цялата страна, до развитие на икономиката, както и на цялото стопанство. Това от своя