финансов

Богатите са хора, които имат всичко. Живеят в прекрасни къщи, лимузината и шофьорът ги чакат пред дома им, за да ги откарат на работа, там ги очаква голям лъскав кабинет само за тях… Ех, живот – мечта.
Бъдещето на електрическите автомобили днес се възприема с Tesla.
Милена Виденова, управител на „Кофас България“
Милена Виденова е управител на “Кофас България” от април 2012 г.
„Предизвикателството, което стои пред всички нас е изграждането на иновативна икономика, ориентирана към високи технологии, висока добавена стойност и висок икономически растеж“.
Общественият борд на TELUS International Europe (TIE) разпредели 100 000 канадски долара (74 000 евро) между 20 местни фондации.
Джуниър Ачийвмънт България обяви старта на мащабен проект за проучване и повишаване на нивото на финансова грамотност (The Financial IQ Project) на учениците от 1. до 12. клас в училищата в България.
Според националното проучване за нагласите и навиците за използване на кредити, удобството при кандидатстване е един от най-важните фактори при избора на финансова институция.
Министерството на финансите повиши прогнозата си за растежа на икономиката ни.
Днес се проведе дискусия на тема „Доверието в дейността на независимите финансови одитори – имиджът на професията днес“, организирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/ –националната професионална орга
Два нови проекта представи NN България, свързани с дългосрочната ангажираност на компанията за повишаване на финансовата грамотност.