fbpx Финансовият лидер носи визията за дългосрочно развитие на компанията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Милена Виденова, управител на „Кофас България“

Финансовият лидер носи визията за дългосрочно развитие на компанията

Милена Виденова е управител на “Кофас България” от април 2012 г. Професионалният и опит включва редица управленски позиции в банковата и финансовата сфера – съветник „Риск Мениджмънт, проектно финансиране и еврофондове“ в Хипо НОЕ Групе Банк АГ, Австрия, директор „Кредитен риск“ във Финансиа Груп, ръководител „Еврофондове, публични финанси и банково застраховане“ в Уникредит Банк, директор „Корпоративни Центрове и продуктово развитие“ в Ейч Ви Би Банк Биохим и др. От юни 2014 г. е зам.-председател на Асоциация на колекторските фирми в България. 

Преди половин годината по инициатива на “Кофас, България“, бе създадена Общност на финансовите лидери. Това е инициатива, в рамките на която водещи лидери на мнение формулират и изявяват стратегически решения за подобряване на финансовата и икономическа ситуация и средата за правене на бизнес в България. Общността има за цел да развие и да увеличи ефективността на управлението и регулациите във финансовата сфера в страната ни, да популяризира финансовата грамотност и да интензифицира отношенията с органите на държавната власт. Членовете на общността се събират няколко пъти годишно, след всяка среща се подготвя документ със стратегическите решения, а конкретните предложения се представят на държавните институции или на заинтересованите страни. Патрон на Общността на финансовите лидери е Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Франция в България. За днешната сила на финансовия лидер разговаряхме с Милена Виденова.

Г-жо Виденова, съвсем наскоро учредихте „Общност на финансовите лидери” . Какво породи нейното създаване и какви ще са нейните цели?

- В “Кофас България” инициирахме създаването на Общността на финансовите лидери с основната идея да търсим и намираме стратегически решения за подобряване на финансовата и икономическа ситуация и средата за правене на бизнес в България. Мисля, че всички имаме нужда от това, особено в тази политизирана среда и под натиска на геополитическите рискове, които, няма да крия, напоследък нарастват. Така с колективния интелектуален потенциал на изявени и влиятелни банкери, мениджъри, юристи и анализатори да постигнем усъвършенстване на политиките и регулациите във финансовата сфера. И разбира се, да направим средата за правене на бизнес в България по-добра – не само за големите, а и за малките и средни предприятия.

Какви могат да бъдат членове на общността и каква е същността на финансовия лидер? Това ново понятие ли е?

- Да, бих казала, че е ново понятие и можем да го свържем с определянето и поставянето на дългосрочните финансови цели на една компания в центъра на вниманието. Свързваме го и с усилия не само фирмата да се адаптира към изискванията, а да участва в тяхното създаване и промяна. И затова в срещите на Общността досега каним авторитетни специалисти от ранга на Светла Костадинова, Цветан Симеонов, Огнян Донев, Йордан Матеев, Николай Генчев, Васил Мирчев, Гордън Кер, Руслан Стефанов, Бисер Манолов и други. Инициативата е под патронажа на Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България.

Смятате ли, че днешните мениджъри на компании имат достатъчно финансова култура? Какво може да направи за нейното повишаване?

- Именно понеже финансовите лидери са убедени, че за развитието на бизнеса са необходими да настъпят промени в средата, това е свързано както с повишаване на финансовата култура, така и с оптимизиране на отношенията с държавните органи. А дали мениджърите имат достатъчно финансова култура – със сигурност им се налага да имат, средата го изисква. Както се казва, в съвременния свят трябва да бягаш бързо, за да останеш на едно място. А ако искаш да се движиш напред, трябва да бягаш много бързо. И в този смисъл виждаме ролята на Общността на финансовите лидери именно в повишаване на тази финансова култура, която ще позволи на мениджърите едновременно да отговарят на предизвикателствата на средата, но и да управляват рисковете.

Много често мениджъри на компании са хора, които не са финансисти. Смятате ли, че това е негатив за компанията и тогава каква отговорност носи финансовия лидер?

- Смятам, че един мениджър трябва да притежава предприемачески дух, финансови и маркетингови познания и, разбира се, определени личностни характеристики. В този смисъл не е задължително да бъде финансист. Много по-важно е да има визия и енергия за развитие. И както казваме в Кофас – да управлява рисковете ефективно, а не просто да ги поема.

Какъв е обликът на модерния финансов лидер?

- Добрият финансов лидер носи промяната в себе си. Носи визията за дългосрочно развитие на компанията, за управление на рисковете, за осигуряване на стабилност. И както всеки друг лидер – увлича след себе си последователи.

С какви финансови познания излизат младите хора от специализираните висши заведения? Каква готовност имат да влязат динамиката на реалния бизнес?

- Доколкото имаме наблюдения, финансовите познания на студентите са на сравнително добро ниво, но пък предприемаческите умения, за съжаление, не са. Затова имаме идея някоя от следващите срещи на Общността на финансовите лидери да бъде посветена именно на финансовото образование в страната ни.