fbpx Искаме да направим нашите клиенти по-устойчиви на променящата се околна среда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Искаме да направим нашите клиенти по-устойчиви на променящата се околна среда

Г-н Ранделов, какво е мястото на България в Европа по отношение на потреблението на мобилни технологии?
- В България има индустрии, които са много напред в използването на информационни технологии за бизнеса им, има и такива, които се развиват, и индустрии, които не са толкова напред по отношение на потребление на ИТ.
Организации и компании, които работят не само в България, а и на международния пазар задължително трябва да са много мобилни и гъвкави, защото конкуренцията и мащабността на бизнеса там са доста по-големи. Решенията трябва да се вземат много бързо, а за това е необходима една много добре подредена и гъвкава информационна инфраструктура. Достъпът до вътрешнофирмената мрежа, от друга страна, трябва да бъде
неограничен, независимо от това къде се намира човекът. Общо пазарът на информационни технологии в България расте и се променя от гледна точка на фокуса. Докато преди години хората се бяха фокусирали да купят един ноутбук или 50 компютъра, или 1000 сървъра, сега те определят своя бизнес проблем, свързан с ИТ, и се обръщат към нас за помощ.
Какво предлагат ИТ технологиите на малкия и средния бизнес в момента?
- Този сектор от икономиката е много перспективен за нас не само в България, но и в целия свят. И в тази връзка ние излязохме със специални предложения за този тип пазар, наричаме го
express offering - нещо, което много бързо да се внедри в една малка и средна фирма, да не изисква обучение, а само с няколко натискания на бутона системата да може да се внедри и хората да се фокусират върху техния бизнес, а не да мислят за ИТ структурата. Продуктите са насочени и като функционалност, и като цена към малките и средните фирми. Виждаме подема на този пазар през нашите дистрибутори, което е един от параметрите за развитие.
С какво трябва да разполага модерният човек в бизнеса по отношение на мобилни технологии, за да успее?
- Той трябва да разполага с информация за това къде е неговият пазар, кои са неговите конкуренти, партньори, потенциалните му клиенти, какво го отличава от останалите фирми. А за да може да получава тази структурирана информация и да работи с нея, трябва да има много добре защитена и в същото време отворена ИТ структура. Нашата стратегия е, че не е задължително една фирма още в началото да прави огромни инвестиции в ИТ, без да е сигурна, че бизнеса и ще се развива. Има един паралел в ИТ и развитието на самата фирма. Всички наши продукти са насочени така, че може да има постепенно надграждане без ограничение за
клиентите.
Каква е стратегията на вашата компания по отношение на развитието на мобилни технологии за бизнеса?
- Ние имаме много добри консултанти, които могат да приложат най-добрите практики в зависимост от фирмата - малка или холдингова структура.
Разчитаме много на нашите партньори, т.е. на фирми, които са разработили приложения за даден пазарен сегмент. Целта ни е тези фирми да използват нашите продукти като хардуер, софтуер и консултациите ни, за да бъдат по-гъвкави в растежа си.
Нашите продукти се развиват и на всеки 3 или 6 месеца излизат нови. В софтуерната ни група има над 5 хил. продукта и всеки един от тях е насочен към определен тип пазар или приложение. По отношение на хардуера развиваме цялата гама от сървъри - от най-малкия до най-големия, което дава възможност на фирмите да растат и да правят по-големи инвестиции в технологиите. В персоналните компютри вкарваме ноу-хау, което позволява много по-добро управление на компютрите, т.е. една голяма мрежа от работни станции да може да се управлява от един-единствен човек. При преносимите компютри смятам, че ноу-хауто и патентите, които са вкарани, носят допълнителна стойност на човека, който го използва. И това е един непрекъснат процес. Срокът, в който се развива идеята, разработката, тестването на продукта в лабораториите до излизането му на пазара, е много кратък.
Преди година IBM излезе със стратегия, наречена "Бизнес по заявка", което отговоря на въпроса за мобилността на съвременния бизнес. Идеята ни е компанията у нас да бъде пресечната точка между бизнеса и технологиите. Ние искаме да предложим т.нар. "бизнес верую" на нашите клиенти и да им помогнем да станат по-гъвкави и по-мобилни от гледна точка на техните клиенти и така по-лесно да отговарят на изискванията в техния пазарен сегмент. Идеята е как да направим нашите клиенти устойчиви на променящата се околна среда.