fbpx практика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Всяка обява си има специфика, определена от профила на търсените кандидати, позицията, индустрията, степента на конфиденциалност, спешността и други.
Адв. Биляна Тончева, прокурист на Еко Глоуб ООД
Адв. Тончева, как виждате развитието на българския бизнес в последните години?- Много неща се промениха за последните 20 години и все по-видно е, че фирмите полагат много усилия, за да повишават своята конкурентоспособност.
За поредна година БТПП предоставя възможност на ученици от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) да бъдат на обучение в Палатата като практическа по
Специалисти в областта на човешките ресурси се събраха на XIV конференция на Българската асоциация за управление на хора. Програмата стартира с темата за пресечните точки на бизнес стратегията и лидерската стратегия, представени от Паскуале Мазука, Hamilton Davenport Partners.
Международната природозащитна организация WWF извърши първото проучване доколко зелени продукти и практики предлагат 10-те най-големи вериги супермаркети, от които българите купуват хранителни и други бързооборотни стоки.
Инициативите на Brother за намаляване на CO2 емисиите, установяването на постоянна практика за рециклиране, подобряването на работната среда на служителите и програмата за опазване на био-разнообразието са причина компанията да получи Eco First е сертификат.
По време на прехода постепенно дейността на нотариусите беше до голяма степен децентрализирана и извадена от прякото подчинение на държавната власт, като се образува самостоятелна и независима структура, под ръководството на Камарата на нотариусите.
В теорията и практиката съществуват различни термини, които описват сравнително новото понятие “социална отговорност", което задава нови стандарти за добра практика на бизнеса. А те са:
  В модерната бизнес практика са познати редица мениджмънт системи за анализ и управление на фирмата, нейната ефективност и ефикасност, както и на бизнес процесите и сътрудниците в нея.