fbpx Brother получи сертификат Eco First | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Brother получи сертификат Eco First

Инициативите на Brother за намаляване на CO2 емисиите, установяването на постоянна практика за рециклиране, подобряването на работната среда на служителите и програмата за опазване на био-разнообразието са причина компанията да получи Eco First е сертификат. Той е учреден от министъра на околната среда на Япония през Април 2008 г. с цел поощряване на бизнес организациите в техните усилия за опазване на околната среда.

По време на церемонията, проведена на 24 май т.г., сертификат Eco First бе даден на общо 3 компании. В кратката дискусия, която се оформи между шефовете на фирмите и министъра, президентът на Брадър Индъстрис Тери Коике представи стратегията на Брадър Груп за опазване на околната среда в различните й аспекти – редуциране на CO2 емисиите при производството, използването на все повече рециклирани материали за консумативите, подобряване информираността на работниците и запазване на био-разнообразието в районите на фабриките.