маркетинг

През ноември стартира най- новата професионална програма на  BEIED Bulgaria и TriplePro, фокусирана върху създаването и управлението на маркетинг съдържание. Програмата включва поредица от реални казуси от бизнеса практиката, екипни задачи, дискусии, симулации и предизвикателства.
Какво в маркетинга действа и какво не?
Като заговорим за маркетинг, особено в съвременната икономика, малкият бизнес се нуждае от цялата подкрепа, до която може да се добере.
Първа част
Много компании имат спирачка, или просто не използват дигиталния маркетинг до пълния му потенциал за тях. Целият ми управленски опит над 15 години показва, че това е съвсем логично.
Позиционирането на марките касае всеки един бизнес, няма значение дали е малка или голяма търговска марка.
Представете си завод, в който всеки от работниците познава идеално своите задължения, няма отговорници по отделите и контролиращи звена, а само сист
Едно от най-важните решения, които трябва да вземете, когато стартирате нов бизнес и то още в самото начало е да изберете името на фирмата, фирменият знак (лого) и правилата за използването на фирмения знак (Ръководство за
ЗАThere is no such thing as bad publicity – казват по-невъзмутимите ПР специалисти, а много от студентите още от първи курс
Основна цел на една оферта е да представи по най-добрия възможен начин силните страни на вашето предложение, като омаловажи или игнорира слабите му страни, както и да ограничи възможностите за успех на конкурентни фирми и продукти