fbpx 15 процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

15 процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Тази година ще бъдат отворени 15 процедури по ОП Конкурентоспособност” на стойност на финансирането повече от 460 млн. евро. Още до края на първото тримесечие ще започне процедура за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги от стартиращи предприятия. По нея фирмите ще могат да кандидатстват за финансиране от 50 хил. до 1 млн. лева. Предвиденият общ финансов ресурс по тази процедура е близо 20 млн лв. Микро и малките предприятия ще могат да получат безвъзмездно до 70% от стойността на допустимите разходи по проекта, а средните до 60%.
До края на първото тримесечие предстои да бъдат стартирани и процедури за технологична модернизация в малки и средни предприятия и в големи такива. Общият бюджет на първата процедура е близо 100 млн. лв, а на втората близо 80 млн. лв.
По инициативата JEREMIE с общ финансов ресурс 200 милиона евро предстои да бъдат създадени няколко типа фондове за рисково финансиране на малки и средни фирми. По време на семинара бизнесът оцени мярката като особено подходяща за компании в начален етап на развитието им, които трудно си осигуряват банково финансиране.