fbpx 51 милиарда евро от биреният сектор в бюджетите на страните от ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

51 милиарда евро от биреният сектор в бюджетите на страните от ЕС

Развитието на пивоварната индустрия оказва съществен принос към икономиката на Европейския съюз дори в условията на криза. Това показва ежегодният анализ на Ърнст енд Янг за 2009 г., чиято цел е да следи задълбочено и в детайли всички аспекти на сектора.
Проучването отчита стойностите на най-важните икономически критерии, съпоставяйки ги с показателите от предходната година. Актуалният за 2009 г. преглед анализира данните в контекста на световната криза. Въпреки че Ърнст енд Янг отчита спад в тези стойности спрямо 2008 г., изводите от доклада доказват, че дори и в условията на всеобщ икономически колапс пивопроизводството продължава да има принос и положително въздействие върху икономиката на Европейския съюз като цяло.
Обект на изследване са показатели като приходи от продажби в пивоварния бранш, постъпления от индустрията за държавния бюджет на съответната страна, общата добавена стойност, заетост в сектора, др.
На първо място сред тези показатели е продажбата на бира в страните от ЕС. Общата стойност на приходите от продажби на пиво за 2009 г. е 110 милиарда евро. В същото време секторът бележи спад спрямо 2008 г. с 6 %.
С 386 млн. хектолитра е намаляло произведеното в Европа количество бира през 2009 г. Първото място заема Германия, следвана от Великобритания. България се нарежда на 16 позиция.
Значима, въпреки кризата, остава и заетостта в пивоварния бранш в ЕС. Броят на пряко заетите е 132 300 души (водеща е Германия с 28 000 работещи в бранша).
Експортът през 2009 г. продължава да е висок - 66 милиона хектолитра, което означава, че 17% от производството на бира на 27-те държави от ЕС е за износ.
Приносът на членовете на Съюза на пивоварите в България към бюджета на страната за 2010 г. надхвърля 139 млн. лева. Общо производителите на бира у нас са платили 75 млн. лв. акциз. Пряко заетите в пивоварния сектор са 2 800 човека. Реализираните през 2010 г. 4 822 380 хектолитра бира от членовете на Съюза на пивоварите представляват 95-97% от родния пазар на пиво. По данни на маркетингови агенции през миналата година консумацията на бира в България е намаляла с около 4%.