fbpx Американската камара с три сценария и пакет от препоръки за политика в декарбонизацията на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Американската камара с три сценария и пакет от препоръки за политика в декарбонизацията на България

Американската търговска камара в България е готова със своя изцяло нов доклад „Декарбонизация на енергетиката на България.“ Това широкообхватно проучване включва три сценария и пакет от препоръки за политика, която да оформи по-добре инвестиционната рамка, чрез която да се позволи навлизането на нови технологии, с които да се постигнат целите за декарбонизация на ЕС, както и да се приемат механизми за плавен и справедлив енергиен преход, като в същото време се запази устойчивостта и жизнеспособността на енергийната система на България, защити се конкурентоспособността на местната икономика и се гарантира сигурност на енергийните доставки за бизнесите и домакинствата.

Докладът предлага стратегически подход за отговорен енергиен преход в посока декарбонизация на електроенергийния сектор на България. изследването е резултат от шестмесечен труд на екип на водещата консултантска компания за подобни анализи - Compass Lexecon. Още с началото на проекта Комитет „Енергетика и минерални ресурси“ на Камарата се ангажира с ключови институции и различни заинтересовани страни за определяне на дефинициите на възможните сценарии и показалите, които да се вземат под внимание, както и при подбиране на източниците на данни и на конкретните данни. Концепцията на доклада включва използване на солидни данни и потвърдени допускания, които произтичат от някои от най-релевантните документи, касаещи развитието на енергетиката и опазването на климата, приети от ЕК и България. Такива са Националният план „Климат. Енергетика“, планът „Готови за 55“ на Европейската комисия от 2021 г. (Fit for 55), както и Референтният сценария на ЕС за 2020. Докладът анализира следните ключови индикатори за представяне: инсталирана мощност, гъвкавост, инвестиции, емисии и разходи (цена).

„Американската търговска камара и нашите над 300 членове доказваме за пореден път, че желаем да споделяме своят глобален опит и да се ангажираме с българското правителство и с ключови заинтересовани страни в подкрепа на общите усилия за повишаване на икономическия растеж и просперитет на България. Това е вторият поред наш доклад, с който се стремим да се подобри и реформира даден сектор. Например, през 2021 г. нашият Комитет „Здравеопазване“ представи анализа „Здравеопазването като инвестиция“ – това е холистичен доклад с конкретни предложения за реформиране на функционирането на здравната система у нас.“ – посочи Оливие Маркет, президент на Американската търговска камара в България.

Американската камара започна изпълнението на своя комуникационен план, с който ще представи доклада на ключови институции, заинтересовани страни, медии и обществеността. През следващите седмици, Камарата ще проведе обсъждания на пътищата, които България може да поеме, за да постигне целите за декарбонизация на ЕС, като същевременно съхрани жизнеспособността на своята електроенергетика, да има работеща икономика и да гарантира справедлив енергиен преход за страната и за нейните региони.