fbpx БАКБ и Столична община ще финансират иновативни предприемачи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БАКБ и Столична община ще финансират иновативни предприемачи

БАКБ и Столична община ще финансират иновативни предприемачи

Програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия на става факт с подписването на споразумението за съвместно партньорство между БАКБ и Столична Община.
Програмата в Столична община представлява специална гаранционна схема на Общинския Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП). Тя е разработена с цел да стимулира развитието на start-up  предприятия и да улесни техния достъп до финансови ресурси, необходими за реализация на бизнес проектите им.  Приоритетни направления в програмата са иновации в областта на информационните и комуникационни технологии, както и  нови технологии в креативните и реактивните индустрии. Чрез стимулирането на развитието на тези две сфери програмата представя идеята за София като иновативен център по европейски модел. Освен технологичен център и поле за иновации Столицата ще може да се реализира и като креативен хъб, благодарение на сътрудничеството  между ОФГМСП, БАКБ и бъдешите предприемачи. Програмата предоставя гаранции до 50%,  като максималният гаранционнен размер на ОГФМСП е 30 000 лв. Гаранционният ангажимент е със срок до 60 месеца.

„Стратегически фокус на БАКБ е  подкрепата на  зелената икономика и финансирането на иновативни проекти, свързани с устойчивото развитие. Ние вярваме, че  младите хора носят силен заряд и техните  иновативни идеи имат огромен потенциал за създаване на бизнес и заетост. Затова нашата стратегия  е да ги подкрепяме. Част от тази стратегия е създаването на проекта ни „БАКБ Предизвикателство“ за стартиращи зелени идеи и иновативни проекти, свързани с опазване на околната среда и развитие на технологиите. Партньорството ни по „Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия” на ОГФМСП  осигурява нужната синергия между бизнеса, финансиращите институции и общинските  фондове“, коментира  Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.

„Убеден съм, че тази нова гаранционна схема ще даде още една перспектива в дългогодишното партньорско сътрудничество между Фонда и банката“, посочи заместник-кметът Дончо Барбалов.  „Амбициозната цел, която си поставяме, е София да се превърне в своеобразна Балканска столица на предприемачеството и иновациите. Само през този месец София беше домакин и партньор на изключителни инициативи, които доказват, че вървим в правилната посока. Събития като Европейския фестивал „Уебит“, Балканския хакатон и Европейската дигитална асамблея създават благоприятна среда в столицата за ускорено развитие на иновациите и стартиращите компании“.

Стартиращите компании, желаещи да участват в програмата трябва да отговарят на  основните критерии за стартиращо иновативно предприятие т.е. да са фирма, създадена  преди не повече от 3 години  и седалището им да е на територията на Столична община.  Програмата дава предимство на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър" в сферата на проекта, бизнеси със социален и екологичен ефект, както и такива, които разкриват нови работни места за безработни.