fbpx България е перспективен пазар за Швейцария | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е перспективен пазар за ШвейцарияРудолф Кноблаух е роден през 1951 г. в Аарау, Швейцария. През 1976 г. завършва Университета за стопански и социални науки в Сан Гален, като специализира "външностопанска политика в развиващите се страни". През 1979 г., получава титла доктор по икономическите науки. През същата година той постъпва на работа в швейцарското външно министерство.
През 1985 - 1987 г. е заместник-посланик в Каракас, Венецуела.
Работи като заместник-началник на отдела за страните със свободна търговия към Министерство на търговията в Берн. От 1993 до 1993 г. е заместник-посланик в Риад. В продължение на четири години Рудолф Кноблаух е пълномощен министър в посолството на Швейцария в Мадрид.
От 2001 до 2004 г. той е посланик в Лагос и Абуджа, като отговаря за Нигерия, Бенин, Чад и Екваториална Гвинея.
От октомври 2004 г. е посланик на Швейцария в София.


Ваше превъзходителство, ако българска фирма иска да изнася продукти за швейцарския пазар, в кои отрасли би имала най-добри
шансове?


- В момента България изнася за Швейцария преди всичко текстил и облекла. Възможно е да се мисли за успешен български износ и в други сектори, в които се произвеждат по-трудоемки продукти. Известен потенциал има мебелният отрасъл. Предпоставките затова са високото качество на продукта, спазване срока на доставката и съответстваща цена.
Износът на селскостопанска продукция, например, ще бъде труден. Трудно би било да се изнася сирене, тъй като самата Швейцария е страна на сирената.
Други селскостопански продукти обаче имат шанс, особено ако са биологично произведени и имат високо качество. Швейцария е една от страните, в които има най-голямо търсене на хранителни продукти, произведени по биологичен начин. Предпоставка за успешна продажба в областта на биопродуктите е гарантираното качество и неговото поддържане. Пример за това са български производители, които изнасят в Швейцария биологично произведени малини и билки.
В рамките на двустранното сътрудничество между Швейцария и България един от основните приоритети е поощряване на биологичното земеделие. Стремежът е не само към производство в България, предназначено за износ, но и за местния пазар. Швейцария отделя специално внимание на сертифицирането на био-продукти.

Съществуват ли швейцарски програми, по които български фирми могат да кандидатстват за финансиране или консултантска помощ?

- Да, такива програми съществуват и за някои от тях България е приоритетна страна.
В областта на търговията програма SIPPO подпомага швейцарския внос и български фирми-износители със съвети и конкретни дейности, като например участие на международни панаири. В момента, например,
SIPPO е особено активна в областта на хранително-вкусовата промишленост. На интернет страницата www.sippo.ch български износители от всички отрасли могат да дадат обяви, с които да търсят швейцарски вносители за своите продукти. Всяка българска фирма, която иска успешно да изнася в Швейцария, трябва да има не само висококачествен продукт, но и ноу-хау в мениджмънта на износа. Бих искал да отбележа, че програмата е изключение, защото една страна подпомага износа на друга страна, а не своя собствен експорт. Така Швейцария действа прозорливо в дългосрочен аспект - повече износ означава подпомагане на българското стопанство и повишаване на покупателната способност на населението,
което с времето ще купува повече вносни продукти, между които и качествени швейцарски стоки.
За програма СОФИ (Швейцарска организация за улесняване на инвестициите) подробности може да се открият на интернет адрес - www.sofi.ch. Тя подпомага с консултации и кредити швейцарски малки и средни предприятия, които искат да инвестират в България.
През 1999 г. Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие създава револвиращ фонд в размер на 1,5 млн. швейцарски франка за предоставяне на гаранции в полза на микро - и малки фирми от полупланинските райони, предимно от региона на централна Стара планина и на земеделски стопани в преход към биологично земеделие. Целта на проекта е чрез гаранционния фонд да се оси-гури от една страна достъп до финансиране на недостатъчно кредитоспособни за банките, но с икономически потенциал, предприятия. От друга страна, идеята е да се демонстрира, че е възможно да се разработят адекватни механизми за намаляване на риска в кредитирането на малки и средни предприятия от селскостопанските райони и биофермерите. Така ще се повиши и доверието на банките в този тип клиенти.
Гаранционният фонд предоставя кредитна линия за малки и средни предприятия.
Максималният размер на заемите е до 80 000 лв. за инвестиционни проекти и 15 000 лв. за оборотни средства. Финансирането е до 80% от общата стойност на проекта, като срокът на погасяване е до 5 години с възможност за гратисен период до 6 месеца. Условието е предприятията да работят в областта на хранително-вкусовата промишленост, горското стопанство и дървопреработване. Фирми, които предоставят услуги, свързани с производство и реализация на тези продукти, традиционни занаяти и туризъм също могат да кандидатстват по кредитната линия.
Друг начин на финансиране е кредитна линия за частни земеделски производители (биофермери). Максималният размер на кредитите е до 25 000 лв. за инвестиционни проекти и 5 000 лв. за оборотни средства, като се финансира до 70% от общата стойност на проекта. Срокът на погасяване е до 5 години с възможност за гратисен период до 12 месеца. Заемите ще се отпускат само на производители, които са с пазарна ориентация и прилагат методите на биологично земеделие. Кредитирането е възможно и за стопанствата в преход към биоземеделие.

Има ли в България представителство на швейцарския бизнес, както и българо-швейцарска организация, с която заинтересовани български компании да установят контакти?

- От известно време съществуват две такива институции. Едната е българо-швейцарската търговска камара, която произлезе от предишния Бизнес клуб "Швейцария-България", и с който швейцарското посолство доскоро си сътрудничеше. Между основателите са големи действащи в България швейцарски фирми като "Нестле", "АББ", "Холцим", "СЖС". Тази камара е основана наскоро и се намира все още във фаза на изграждане.
Другата институция е Швейцарско-българската стопанска камара. Тя също е новооснована и сега се формира.
Български фирми, които търсят швейцарски партньори могат директно да се обръщат към SIPPO в Цюрих. На интернет страницата на Българската стопанска камара има "електронен пазар", финансиран от Швейцария http://tp.bia-bg.com.

Ще продължи ли Швейцария да прави нови инвестиции в България през 2005 г. или в близко бъдеще?

- Швейцария не е член на Европейския съюз (ЕС) и икономическите отношения между България и Швейцария са урегулирани чрез ЕФТА - споразумението за свободна търговия.

Кредитна линия за частни
земеделски производители (биофермери)


Венцеслава Янчовска, програмен координатор
Координационен офис, Посолство на Швейцария
бул. "Цар Освободител" № 21
тел.: 02/ 946 18 27
е-mail: venceslava.yanchovska@sdc.net

Българо-швейцарска търговска камара
1000 София
тел.: 02/ 989 98 60, 988 16 63, факс: 02/ 988 81 98
ул. "Стефан Караджа" № 11

Швейцарско-българска
стопанска камара

ул. "Казбек" № 41, 1618 София
тел.: 02/ 855 71 06 , email: info@swisschsm-bulgaria.com
www.swisscham-bulgaria.com


Вие сте един перспективен пазар, защото с влизането през 2007 г. в ЕС България ще се насочи към по-висока степен на интеграция с нашата страна, благодарение на разширените двустранни договорености между Швейцария и ЕС. От швейцарска страна се полагат големи усилия да се активизират двустранните икономически отношения още преди присъединяването на България към ЕС.
Посолството и швейцарските институции активно подкрепят стремежите да се изгради двустранна стопанска камара. Една от главните цели на една такава камара е подпомагане на стокообмена и инвестициите. Планирано е още през тази година да се осъществи посещение в София на швейцарския министър на икономиката с икономическа делегация. Такива посещения са знак за нарастващия интерес на Швейцария към България, която все повече се развива. Те ще предизвикат и тласък към инвестиции.

Кои са основните правила, които спазва бизнесът във Вашата страна, за да е един от най-успелите в Европа и света?

- Наистина Швейцария има една от най-успелите икономики в Европа и в света. Това се дължи на дълга вътрешнополитическа стабилност и външнополитически неутралитет. Швейцария не е страна, благословена със суровини. Затова още преди години са търсени средства и начини да се създаде база за икономика, при която производствените процеси с най-висока стойностна възвращаемост да са на преден план. Това трябва да е основната причина за успеха на Швейцария като благоприятен икономически център.
Бизнес етиката на швейцарските предприемачи също е допринесла за успеха и богатството на страната. Качества като дискретност, точност, благонадеждност също са формирали и формират репутацията на Швейцария. Днес те, разбира се, са не само швейцарска марка. Много други страни са се ориентирали към типично швейцарския начин за правене на бизнес и са постигнали успех. Наистина нашата страна остава във водещата група, но има много примери на държави, които също са създали през последните десетилетия може би и по-добри, предпоставки за увеличаване на благосъстоянието.