Да направим маркетинг план за един ден? Мисията – възможна!

Жанет Найденова, маркетинг консултант, единственият “Guerrilla Marketing Certified Coach” в Европа

Да направим маркетинг план за един ден? Мисията – възможна!

Седем стъпки за успешен маркетинг през 2010 г.

1. Какви са вашите конкретните цели за 2010 г.
2. Какви са ползите на продуктите, които произвеждате?
3. Какви за вашите конкурентни предимства?
4. Коя е целева група която търсите?
5. Каква е вашата идентичност?
6. Направете избор на вашите комуникационни канали
7. Какъв е бюджетът, с който разполагате?

Facebook коментари