fbpx Български общини могат да кандидатстват по японска програма за безвъзмездна помощ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български общини могат да кандидатстват по японска програма за безвъзмездна помощ

Юичиро Уои е роден в Япония през 1967 г. Започва кариерата си в Министерството на външните работи на страната през 1992 г. Година по-късно той е назначен в посолството на Япония в САЩ, през 1994 г. - в това на Руската федерация, а през 1995 г. - в посолството на Япония в Казахстан.
През 1998 г. Юичиро Уои постъпва на работа отново във Външно министерство в родината си. От 2003 г. той изпълнява длъжността на втори секретар по икономическите въпроси в посолството на Япония у нас.

Г-н Уои, една от програмите на японското правителство, насочена към България, е тази за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище. Разкажете нещо повече за нея, какво представлява и каква е основната и цел?
- За вашата страна съществуват основно три вида икономическа помощ от Япония - едната е под формата на заеми на междуправителствено ниво, другата е безвъзмездна и третият вид е техническо сътрудничество.
По първата програма например сме подпомогнали разширяването на пристанище Бургас, като проекта е за около 120 млн. щатски долара. Другата сфера на междуправителствената помощ е безвъзмездното финансиране - това са грантове, дарения под формата на оборудване.
При техническото сътрудничество се дава възможност за обучение и усвояване на ноу-хау от експерти. Това означава, че по тази програма се приемат български специалисти за обучение в Япония, както и японски експерти идват в България и др.
Програмата за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище е т.нар. програма Grassroots Human Security Projects и съществува от 1998 г. Максималната сума, която се отпуска на проект, е около
50 хил. щатски долара.
Програмата се отнася до най-ниските в социално отношение слоеве на населението. Целта е да се отговори на основните човешки нужди. Финансират се проекти, които предвиждат закупуването на оборудване за училища, болници, реконструират се социални домове и др. Тази програма на японското правителство е полезна, защото хората могат директно да се възползват от средствата. Те са заделени от джоба на данъкоплатеца в Япония и затова процесът по усвояването им се следи много строго.
Другата особеност на програмата е бързината, с която се осъществява подготовката и реализацията на проекта, за разлика от междуправителствените програми.
Какви организации могат да кандидатстват?
- Всички институции, като българските общини, кметствата, неправителствени организации, болници, учебни заведения,
могат да кандидатстват, като разработят конкретен проект.
Най-много реализирани проекти са за доставяне на оборудване за училища или болници, за социални домове и т.н.
Естествено е, че това оборудване трябва да се закупи от някъде. Затова при кандидатстване ние изискваме към документите да се приложат три актуални оферти от различни фирми, от които се избира офертата с най-ниска стойност. Ако имаме проект, по който едно училище кандидатства за закупуването на 50 чина, то търси трима производители на чинове, от които избираме този, който предлага най-ниската цена.
Важен момент по нашата програма е, че с предоставените средства не се заплаща данък добавена стойност (ДДС). Самата организация трябва да покрие ДДС-то.
Желанието ни е да намерим надеждни партньори в лицето на различни институции, с които да работим и за в бъдеще.
Ако бъде одобрен проект на българска община и той прик-лючи успешно, тя има възможност да кандидатства и втори път.
Но при положение че една организация се окаже нелоялна при усвояването на средствата, едва ли ще спечели доверието ни отново.
Бих искал да се обърна чрез страниците на сп."Твоят БИЗНЕС" към общините и неправителствените организации да не се колебаят и да подготвят добри проекти.
Споменахте, че по програмата се финансира оборудване. Какво точно е разрешено да се закупува и какво не?
- От средствата по тази програма не е разрешено да се изплащат заплати на служителите в организацията - в общината, кметството и т.н., както и да се закупуват офис материали и консумативи. Не могат да се закупуват и МПС-та.
Средства обаче се предоставят за автомобили като линейки или такива със специален режим на действие. Не се отпуска финансиране и за компютри, тъй като те не са в сферата на основните човешки нужди. Могат да се закупуват легла за болници, училищни чинове, да се ремонтират социални домове и всичко, свързано с основните човешки нужди.
Как една община може да кандидатства по програмата, какви са процедурите?
- Първоначално се попълва комплект формуляри, които могат да се вземат от Японското посолство в София. Изискват се и няколко документа.
Едната част от тях е свързана с дейностите на организацията - последен годишен отчет за дейността и и заверен финансов отчет, състав на управителните органи на кандидата и тези на партньорите, справка за текущи проекти и източници на финансиране. Освен това кандидатът трябва да приложи удостоверение за актуално съдебно състояние, съдебна и данъчна регистрации и БУЛСТАТ. Изискваме тези данни, защото чрез тях можем да преценим дали бъдещите ни партньори са надеждни.
Втората част от документите се отнася до самия проект. Най-важните от тях са трите оферти. Към тях трябва да се приложат карти, указващи местоположението на проекта, план или негова скица. Изискване при попълване на формулярите е да се посочи наименованието на проекта, неговите цели, краткото му описание, целевите групи и население, които ще се облагодетелстват от проекта. Друга необходима информация, която кандидатите трябва да посочат, е предвиденият паричен размер на проекта, неговата продължителност и очакван ефект. Благодарение на тези данни можем да направим преценка за целевите групи, които ще се възползват от без възмездната помощ, и как точно ще се осъществи тя. След одобрението на проекта подписваме договор със съответната община или организация и започваме изпълнението му. Периодът на реализацията отнема една година.
Какъв е срокът за обработка на документите и получаване на отговор?
- Документите се приемат текущо през цялата година. Периодът за обработката им и съответният отговор са отново в рамките на 12 месеца. Кандидатстващите проекти за година са над 400, като за последната сме финансирали около 10. Конкуренцията наистина е голяма. От 1998 г. до момента сме подкрепили 36 проекта.
Какъв контрол оказвате по усвояването на средствата по програмата?
- След като получат одобрение за проект, организациите не бива да си мислят, че предоставените средства са техни. Сумата се превежда, но тя продължава да се контролира съгласно условията на договора за дарение. Японското правителство определя насоките на разпределяне на финансовия ресурс и се стреми това да става по най-добрия начин.
От старта на проекта непрекъснато следим дали се купува това, което предварително е заявено. Не се допуска никакъв страничен разход.
Когато установим, че средствата не отиват по предназначение или дори 1 лв. е похарчен не затова, за което трябва, се задействат други процедури. Японското правителство си запазва правото, ако се окаже, че парите по проекта не се усвояват според условията и инструкциите, да си поиска сумата обратно. Това важи за всички случаи, когато съществува някакво несъответствие.
Трябва да е ясно, че ние не даряваме безвъзмездната помощ на самата организация, а я предоставяме за реализирането на определен проект.

За контакти:
Посолство на Япония
София, ул. "Люлякова градина" 14
тел.: 02/971 34 37, 971 27 08