fbpx През 2006-та година ще се отпускат повече кредити с инвестиционна цел | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

През 2006-та година ще се отпускат повече кредити с инвестиционна цел


Г-жо Декер, каква е общата Ви оценка за изминалата банкова година?
-
През 2005 г. банковата система се движеше от стремежа на банките да разширят пазарния си дял, често използвайки агресивни стратегии. Те обогатиха предлаганата гама от продукти и услуги, подобриха техните условия и развиха клоновите си мрежи. Но изключително динамичният ръст на кредитирането отново притесни Международния Валутен Фонд и подтикна БНБ към поредните регулации, които да намалят скоростта му. Това действие е напълно логично, защото въпреки че се развива добре, българската икономика е все още нестабилна. Нека я сравним със стара Лада, която върви по магистрала със 140 км/час. Много е вероятно тя да се повреди или да претърпи инцидент. Такъв риск е много по-малък при едно ново, стабилно Audi със същата скорост, на което можем да оприличим развитите пазарни икономики. Така, че наша основна цел е да помогнем на българската икономика да се развие до “стабилно Ауди”.
Друг въпрос е, дали БНБ е избрала най-правилната мярка за ограничаване на банковото кредитиране. Факт е, че се постигна по-умерено нарастване на кредитния портфейл - 36% на годишна база към септември 2005, но за сметка на изнасяне на големите фирмени заеми към банките-майки в чужбина и прехвърляне на кредити към дъщерните лизингови компании на банките. От своя страна, банки като ПроКредит Банк, които не са концентрирани към потребителски кредити и са изцяло насочени към подпомагане на МСП, също трябва да се съобразяват с рестрикциите. Така най-потърпевши остават малките и средни фирми, които нямат капацитета да вземат заеми от чужбина. Това е в ущърб на икономиката, защото се случва в момент, когато фирмите най-много се нуждаят от финансиране при подготовката им за членство в ЕС.
През последните месеци, в надпреварата си за клиенти, големите банки прогресивно намалиха лихвените си проценти по жилищните кредити, като стигнаха до 0% лихва през първата година от кредита, а този рекламен трик често прикрива реалната стойност на кредита. Това което ме радва е, че вече се подписа междубанково споразумение за прозрачност на условията по потребителските кредити, което е първата стъпка към лоялна конкуренция на банковия пазар.
Като действие в тази насока още преди 3 месеца, ПроКредит Банк стартира разяснителна инициатива “ПроЗрачно”. Кампанията има за цел да разясни на българския потребител каква е реалната цена на банковата услуга и по този начин да помогне на хората да изискват правилна информация, когато теглят кредит, използват лизингови услуги или решат да вложат парите си в банка.

Кои банкови продукти и услуги се очаква да са с най-голям растеж през следващата година?
- Очаквам да продължи тенденцията за търсене на ипотечни кредити, поради нестихващото оживление на пазара на недвижими имоти. Интересът към кредити за подобряване на енергийната ефективност, както за фирми, така и за граждани също ще бъде висок. Значителен ръст предполагам ще се наблюдава при безкасовите разплащания през ПОС и банкомат, тъй като голяма част от българите започват да осъзнават предимствата им и да предпочитат тяхната сигурност и удобство. Това е свързано и с повишаване на броя на кредитните карти, които ще станат все по-популярно средство за кредитиране с малки суми вместо потребителски заеми. През 2006 г. ще се увеличи и броят на клиентите, които използват интернет или телефонно банкиране, защото това е удобен начин за банкиране, при който хората не се съобразяват с работното време и отдалечеността от клоновете.

Тази година на мода бяха ипотечните кредити, какъв е процентът на “лошите” кредити, които са взети без да се погасяват редовно?
- Факт е, че поради високото търсене на ипотечни кредити и стремежа на банките да разширяват пазарния си дял, се увеличи темпът на влошаване на ипотечните и на потребителските кредити в повечето банки. Към момента цените на недвижимите имоти се надуват изкуствено от очакванията на хората, че в бъдеще те ще бъдат още по-високи. Следвайки принципа “Сега или никога”, те купуват жилища най-често с помощта на банков заем. Проблемът е, че ако този балон се спука и цените на имотите паднат, процентът на лошите ипотечни кредити ще се увеличи, тъй като стойността на жилищата ще слезе под размера на заема. Засега този проблем не съществува за ПроКредит Банк, тъй като ние сме ориентирани към нуждите на малкия и среден бизнес и имаме малък портфейл от жилищни и потребителски кредити. Освен това, ние съветваме нашите клиенти да бъдат внимателни, когато вземат ипотечни кредити за финансиране на бизнеса и приемаме и други видове обезпечения. В резултат процентът на “лошите” фирмени кредити на банката е също изключително нисък - около 1% от общия кредитен портфейл.

Кой вид кредит ще е търсен през следващата година, според Вас?
- Ако се позовем на данни от проучвания за малките и средни фирми, над 80% от тях не са напълно подготвени за членството на България в ЕС, до което остават една или две години. Това предполага, че през 2006-та година много български предприемачи ще направят инвестиции, за да адаптират своята производствена дейност или услуги към стандартите на Европейския съюз и да покрият високите изисквания за качество и безопасност на Единия пазар. Затова малките и средни фирми ще предпочитат предимно кредити с инвестиционна цел. От друга страна, физическите лица ще продължат да търсят жилищни кредити, поради експанзията на пазара на недвижими имоти, както и поради подобрените банкови условия по ипотечните кредити в момента, но с много по-нисък темп от настоящия.

Стабилна ли е банковата система в България, според Вас?
- Банковата система е един от най-добре развитите и най-регулирани сектори в България, който най-бързо се приспособява към пазарните тенденции и въвежда Европейските норми. Нейната надеждност е гарантирана от регулативните изисквания, които се налагат и контролират от БНБ.
Едва в последните месеци, поради надпреварата да се отпускат потребителски и жилищни кредити, се натрупа свръхзадлъжнялост при част от населението. Моята оценка е, че поради наложените рестрикции, част от гражданите и фирмите ще се преориентират към небанкови финансиращи институции - лизингови компании или фирми за потребителски кредити
които не са законово регулирани и проблемът с растящия дефицит по текущата сметка на България ще остане нерешен.

Кои са най-често срещаните проблеми на МСП що се отнася до финансирането им?
- Все още банките са доста консервативни при финансирането на прохождащ бизнес, който е по-рисков и предпочитат утвърдени фирми с надеждна бизнес история. Освен това не всички банки са създали надеждни критерии, по които да оценяват нуждите на фирмите и не предлагат подходящите продукти за всеки един бизнес или ситуация. Друг проблем е липсата на стратегическо мислене при част от предприемачите и неясните им планове за бъдещето.