fbpx Подведеният клиент не е лоялен клиент | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Калина Кисьова, началник отдел „Малък бизнес” в Societe Generale Експресбанк

Подведеният клиент не е лоялен клиент

Всяка банка има собствена политика по отношение оценката на риска и подбора на клиенти, но последните години доказаха, че финансовите институции не бива да пренебрегват основните принципи на финансовия анализ при кредитирането на фирми. В Societe Generale Експресбанк винаги сме имали една и съща политика към нашите клиенти. В работата си стъпваме на ясни и прозрачни принципи на финансиране както по отношение на сделката, така и по отношение на изискванията към фирмите, които търсят кредит.

С това си отношение ние се стремим да бъдем прозрачен, стабилен и предвидим партньор, което е от особена важност за клиентите в дългосрочен план. Ние не променяме нашата политика и продължаваме на търсим работещи фирми с ангажирани мениджъри, които имат визия за своето развитие и търсят дългосрочно сътрудничество с банката.
Тук е моментът да отбележим и факта, че макар и банките да имат желание да финансират бизнеса в България, все по-малко са проектите, които ни се предлагат за финансиране. Търсенето на кредити от страна на фирмите намалява, но ние винаги сме готови да подкрепим добрите идеи и добрия мениджмънт.

В желанието си да избегнем риска, до колкото ни е възможно, подхождаме консервативно по отношение на стартиращите предприятия, които нямат история, на която да базираме нашия анализ. В сегашната непредвидима среда, когато твърде много малки и средни предприятия изпитват затруднения, стартирането на бизнес следва да е подкрепено от инвестиция от страна на собствениците и след като успеят да достигнат първоначалните си прогнози, могат да се обърнат за финансиране към банкова институция.

Не съветваме от самото начало бизнесът да се стартира с голям размер кредитно финансиране, защото това ще обремени твърде много фирмата преди тя да си е стъпила на крака

Клиентите на българските банки стават все по-предпазливи по отношение условията на кредитите, които взимат и в това няма нищо лошо. Важно е да се търси най-прозрачният партньор, затова още предварително клиентът трябва да е наясно с всички такси свързани с кредита – лихви, такси и комисионни, застраховки.

Друг важен момент е при какви условия и как ще се погасява съответния вид кредит

Например, ако става дума за краткосрочен кредит за оборотен капитал, независимо за какъв срок е сключен договорът, клиентът следва да е наясно, че този кредит е обичайно за една година или за кратък период и трябва да си предвидят възможностите за обслужване за този кратък срок. Всички допълнителни ангажименти на клиента спрямо банката като допълнителен бизнес и продукти е добре да се изяснят преди да се подпише договорът за кредит. Лоялните клиенти на банката са тези, които са наясно с всички условия по кредита и са ги приели още преди подписване на договора. Подведеният клиент не е лоялен клиент.
Ежедневно в работата си се сблъсквам с хора, които искат да направят тази голяма крачка – да вземат кредит, но не са достатъчно информирани за рисковете и възможностите. За това ще споделя няколко конкретни съвета, които работят независимо коя банка изберете, за да вземете кредит.

Правете си сметката

Това означава да си давате много ясна представа с какъв кредит може да се справи вашата фирма. Добре е тази преценка да се базира на резултатите до момента или ако имате определени очаквания, то трябва винаги да се разглежда и песимистичен сценарий. Както доказаха последните събития в макроикономиката, прекаленият оптимизъм може да доведе до лоши последствия както за банката, така и за клиента.

Уточнете нуждата от кредит – целта, начина на погасяване

Изяснете си за какво е необходим кредитът, за да изберете най-подходящия начин на финансиране. Ако ще предприемате инвестиция от какъвто и да било вид, то кредитът трябва да бъде дългосрочен и погасяването му да отговаря на срока за възвръщане на инвестицията. Не следва да ползвате краткосрочни кредити за финансиране на дългосрочни проекти, защото това е рисково.

Сравнявайте сравними оферти

Когато анализирате предложенията на няколко банки, бъдете сигурни, че ви предлагат едно и също нещо и сте запознати с всички условия.

Бъде наясно какви гаранции ще предоставите

Гаранциите и обезпеченията са част от кредитната сделка – помислете предварително какво можете да предоставите, за да подкрепите искането.

Планирайте напред

Бъдете наясно с вашата стратегия за развитие и какви нужди от финансиране ще имате при осъществяването й. Обсъдете ги с вашата банка, за да ги планирате заедно и да разчитате на съдействие от нейна страна. Извънредните ситуации, когато се налага да търсите извънредно финансиране, може да не позволят да договорите най-добрите условия по кредита.

Застраховката не е разход

Ние съветваме нашите клиенти да инвестират в сигурността на тях и техните семейства, защото спестяването на застраховката може да бъде твърде скъпо. Нашата банка предоставя възможност на своите клиенти да ползват застраховка живот, която покрива размера на кредита и им дава сигурност за бъдещето.

Бъдете честни с вашата банка

Взаимоотношенията между банката и клиента трябва да се основават на доверие и партньорство, за да бъдат от полза за двете страни. Ползвайте банката като партньор и консултант, обсъждайте с нея вашите планове и идеи, за да може да получите професионален съвет за бизнеса си. Ако изпитвате затруднения, много е важно своевременно да уведомите финансиращата институция за това и да потърсите съвместно решение за излизане от затруднението. В противен случай, колкото по-късно се обърнете към банката, толкова по-трудно ще намерите разбиране от отсрещната страна.

Нашата максима е, че банката винаги трябва да бъде коректен партньор на клиентите си. Това е полезно както за нашите клиенти, така и за самите нас.