fbpx Адв. Янита Тончева: Единственото сигурно нещо е промяната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Мениджърите споделят, сезон 9

Адв. Янита Тончева: Единственото сигурно нещо е промяната

Адв. Янита Тончева е основател на консултантска компания „Модус Консулт“ ЕООД и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Тончева и партньори“. Ръководи Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и Фондация „За правата и развитието на децата“. Тя е част проекта ни "Мениджърите споделят" и Алманах 2022 на успешните бизнес казуси. Тук споделяме част от съдържанието в Алманаха.

Г-жо Тончева, какъв е днешният прочит на понятието устойчивост?

- Световна пандемия и война в Европа - събития, които извадиха човечеството от полусъзнателния технологичен транс и унес и дадоха нови измерения на понятието устойчивост. На изпитание бяха подложени човечността и състраданието, духовната и психическата ни устойчивост, менталната ни устойчивост на страха, на ужаса от смъртта на близките ни хора, на политически манипулации. За всички трезвомислещи собственици на бизнес и мениджъри е ясно, че бизнесът е дейност на хора за други хора. Когато пандемията блокира света, ясно осъзнахме, че основният фундамент на фирмената сигурност и устойчивост са хората, наравно с капитала и технологиите. Понятия като гъвкавост и устойчивост се оказаха иманентно свързани.

Пандемията беше пробният камък за устойчивостта на екипите, семействата, отношенията. За държавата е релевантно същото - на преден план излязоха хората - лекарите, доброволците, медицинските работници, учените... Считам, че големият “пандемичен урок” за компаниите, бизнеса, обществата и държавите е: Хората са маята, основния капитал и двигател. Вярвам, че след тези изпитания сме по-осъзнати, по-силни и устойчиви, с отворено планетарно мислене.

Как дигитализацията навлиза в правовия бизнес и по-конкретно във вашата кантора?

- Няма никакво съмнение, че настъпи нова ера и нейното име е “дигитализация”. Наблюдаваме мощна вълна на трансформация във всички области, дори в такива, по принцип консервативни сфери, като правото. Правото е огледало на обществото, а тези, които работят на неговото поле - независимо в коя област, са интегрална част от обществото. Свидетели сме на истински бум в изобилието от комуникационни канали. Приложенията за осъществяване на онлайн видеовръзка станаха част от ежедневния речник, включително на децата. Намирам, че в ежедневната работна комуникация дигиталният формат дори улесни общуването, преодоля разстояния, освободи време, което губим в пътуване, паркиране и т.н.

Заседателните зали станаха отживелица, спомен от миналото. Участвахме в провеждането и на първите съдебни заседания в онлайн видео връзка. Добрата новина е, че дигитализацията в отношенията с администрацията и получаването на административни услуги също е с ускорен напредък. Ефективно действаща е Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), която дава възможност за онлайн получаване на съобщения и документи от администрацията. Казвам всичко това, но веднага си давам сметка, че твърдението ми не е изцяло истина. Сами разбирате, че нашата работа е предимно с хора - и възможността за директен и непосредствен контакт е несравнима, когато става дума за събития в по-широк формат, свързани с дискусии, форуми, кръгли маси.

Има въпроси, за обсъждането, на които е необходимо индивидуална конфиденциалност, която не може да се постигне в електронна среда. Ако говорим за дигитализацията въобще - мощните защитени сървъри и съвременните начини за връзка и телекомуникация заедно с всеобхватния достъп до интернет, отдавна са ежедневие и нормална работна среда в нашия бизнес. И все пак, ако трябва да резюмирам, бих казала, че живият контакт е незаменим - особено в нашата професия.

В динамиката на времето като че ли е трудно да планираме утре. Визионерството обаче трябва да гледа напред? Какво виждате Вие?

- Стремим се да гледаме възможно най-далеч напред, с трезв поглед, без песимизъм и униние, но и без да се отдаваме на излишни илюзии. Живеем в динамични и очевидно преходни времена. Светът се трансформира пред очите ни - много бързо и много дълбоко. Всички стари и непоклатими реалности една по една се стопяват пред погледа ни. Ето защо, визията ни е да следваме ритъма и динамиката на времето и новите реалности. В този момент погледите, анализите и прогнозите ни са съсредоточени в краткосрочния и средносрочния план за действие с готовност и нагласа за гъвкаво преструктуриране и адаптиране - бързо и с минимални загуби на време и ресурси. Това е време на излизане от зоната на комфорта и личностно разширяване, в което да приемем предизвикателството и промяната като шанс за растеж.

Сещам се за една прекрасна мисъл на Нелсън Мандела: “Винаги нещата изглеждат невъзможни, докато не ги направиш!”. Единственото сигурно нещо е промяната.

Затова не е време за дългосрочни визии и прогнози. В това също има сериозен урок. Ние винаги искаме да провидим конкретно новите реалности. Навлизаме в твърде нова и непозната действителност, в която предизвикателството е да следваме хода на събитията и промените такива, каквито те реално са. Силата на правото също е в това да решава проблемите днес, тук и сега, а не в неопределено бъдеще.

Неуспехът никога няма да ви застигне, ако решението ви да успеете, е достатъчно твърдо. Затова упорствайте, докато успеете! Не се страхувайте и вярвайте в себе си!

Кои са Вашите лични принципи като мениджър, които спазвате?

- Вярвам, че бизнесът може и трябва да бъде начин на общуване, размяна на мисли и път към развитие и усъвършенстване.

- Хората са над и преди всичко! Тук не правя разлика между колегите, с които работя и представителите на компаниите, които са наши клиенти, нито с хората в институциите и администрацията, с които работим ежедневно.

- Законът е над всичко, освен над живота и свободата на хората! Законът - добър или лош - това е нашето работно поле и рамка. Извън него са дейности, които не припознаваме като свои.

- Всяко постигнато разбирателство е по-добро от всеки, дори и от печелившия за нас спор” - това може да ви прозвучи изненадващо и нетипично, но е така. Вярвам и доколкото е възможно се опитвам да наложа като основен стил и стремеж в работата ни.

- Вярвам в успеха на принципа ни да присъстваме на пазара със своя индивидуалност и уникален модел, съчетан с успешния опит и модели, утвърдени в света на бизнеса.

- Сигурна съм, че когато не се страхуваме, а се стремим към новостите и промените, винаги сме способни на най-доброто.

- Професионална увереност, компетентност, грижа за интересите на клиента, цялостно и навременно обслужване на разумни цени - това е същността на нашия стил.

- Вярвам, че постигането на целите ни е възможно само когато в личния си живот и чрез личния си пример ежедневно създаваме и утвърждаваме еталона за личностите, на които принадлежи бъдещето - свободни, достойни и активни граждани, почтени и можещи професионалисти, хора, съпричастни към нуждите на другите.

снимки: Светослав Ханджийски

Адв. Янита Тончева е основател на консултантска компания „Модус Консулт“ ЕООД и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Тончева и партньори“. Ръководи Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и Фондация „За правата и развитието на децата“. Завършила е право в СУ“Климент Охридски“, с придобита професионална квалификация „Правна и съдебна система на Европейския съюз“ в Университет Нанси-2 Френска Република. Адв. Янита Тончева е правен консултант на множество български и международни клиенти, като: Световната банка - клон София, Представителството на Международния валутен фонд в София, Столична община по концесията на „Софийска вода“АД, Уницеф България, АИБЕСТ, Софийска област, МРРБ, Съюза на българските художници, Мобилтел АД и др.

Адв. Тончева е арбитър в Търговския арбритражен съд при Националната юридическа фондация; Член е на управителните органи на: Национален Борд по туризъм, Българска Тренировъчна Централа, Фондация за децата в риск по света, Българска Алумни IDLO организация; Учредител на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България, Член на Международната организация на адвокатите.

Адвокатската кантора е създадена през 1995 година като търговско дружество „Модус Консулт” ЕООД, понастоящем - Адвокатско дружество ”Тончева и партньори”. Стратегическата насоченост на екипа е в областта на: корпоративното право, инвестиции, бизнес преструктуриране, венчър капитали, стартъпи, мерки срещу изпирането на пари, електронна търговия, корпоративно и проектно финансиране, GDPR, правен due diligence, защита на интелектуалната собственост – защита на национални и европейски търговски марки и промишлен дизайн, авторски права, сделки с активи и недвижими имоти, събиране на вземания и алтернативни способи за решаване на спорове, представителство в съдебни и арбитражни производства. Има дългогодишен опит с корпоративни клиенти в специфичните области на медийното и комуникационно право, медицинското и фармацевтично право, обществените поръчки, конкурентното право и правото на ЕС