fbpx Бонове за гориво предоставя ОMV за изчистване на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бонове за гориво предоставя ОMV за изчистване на България

Бонове за гориво предоставя ОMV за изчистване на България

137 000 лева под формата на бонове за гориво ще бъдат предоставени на
доброволческите организации - партньори в организацията на почистването на страната в кампанията „Да изчистим България за един ден!” от OMV България.
Набраните средства са разпредели от комисия и са предоставени на 138 организации. Разпределената сума за тези организации е 106 720 лева - това са 5 336 бона с номинал 20 лева). Разликата от общия размер до 137 000 лева ще бъде предоставена от OMV България под формата на бонове за гориво за почистване на големите национални паркове в страната, което ще се извърши в началото на летния сезон.
OMV дават и някои основни съвети за безопасност:
- Задължително трябва да се почиства с гумени ръкавици
- Трябва да се внимава за досег с остри предмети и опасни отпадъци
- Не трябва да се навлиза в забранени и опасни зони
- Децата участващи в почистването трябва да бъдат придружавани и наблюдавани от техните родители
- При почистването на голяма замърсена зона, никога не трябва да се навлиза навътре в нея. Почистването се започва отстрани в посока центъра на замърсената зона
- Участниците трябва да си носят продукти за първа помощ, вода и лека храна
- При възникване на спешен случай телефонът за връзка е 112