fbpx До края на януари 90% от заявленията ще бъдат изплатени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До края на януари 90% от заявленията ще бъдат изплатени

До края на януари 90% от заявленията ще бъдат изплатени

Държавен фонд "Земеделие" е изплатил субсидиите на 86 199 кандидати по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и на 67 280 кандидати по схемата за национални доплащания (НДП) за кампания 2011, съобщиха от министерството на земеделието и храните. Това представлява 98.2% от подадените заявления по двете програми. Със сключеното в края на септември миналата година споразумение за обща рамка в областта на селското стопанство у нас, фондът пое ангажимент за изплащането на поне 90% от заявленията по двете схеми в срок до 31 януари 2012 година.

Схемата за единно плащане на площ и Националните доплащания са основният механизъм за субсидиране на доходите в земеделието в България. От особено значение е фактът, че преводът на финансовата помощ се извършва преди старта на активните дейности в земеделските стопанства, което ще улесни фермерите при планиране на разходите им за обработка на земеделските площи.

Размерът на изплатените субсидиите е съответно 645 млн. лв. по СЕПП и 80 млн. лв. по схемата за национални доплащания. Единичен транш в такъв размер се извършва за първи път от началото на директните плащания в България.

Оторизацията на средствата е извършена по текущите данни за допустимите за подпомагане площи. След приключване на обработката на подадените възражения в рамките на обявената процедура, МЗХ ще предостави актуализирана информация, която ще стане основа за извършване на допълнителни оторизации по подадените заявления. След обявяване на новите данни, ще бъдат оторизирани и площите, за които са установени застъпвания през 2011 и за които кандидатите са предоставили документи за правно основание за ползване на земеделските земи.