fbpx Дори и малка фирма може да си позволи реклама в радио | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дори и малка фирма може да си позволи реклама в радио

 

Калоян Христов е
27-годишен, зодия Овен.
Висше образование - "Маркетинг и реклама". От 2,5 години е мениджър продажби. Преди това има 5 години стаж като рекламен консултант в Радио FM+ и 2 години в други области на рекламата. Хоби - ски, фотография и танци.

В пазар със силно развита и развиваща се конкуренция рекламата е задължителен елемент от маркетинг микса на един продукт или услуга. Предимството на радиото е, че то е много интимна и динамична медия, достига до всеки и се приема лично, в резултат на което се ползва с по-голямо доверие в сравнение с другите медии. Радиото не изисква 100%-тово съсредоточаване при приемане, както е при телевизията и вестниците, а може да се слуша в автомобила, по време на работа или да бъде като фон.
Силна характеристика на радиото е, че то е изключително динамична и мобилна медия. Радиорек-ламните кампании могат много лесно и бързо да бъдат променяни, адаптирани или подобрявани в зависимост от ефекта на кампанията до текущия момент или от желанията на рекламодателя. Също така Радио FM+ предлага уникална гъвкавост при избор на
географски територии за реализиране на рекламни кампании. Чрез избора на локални радиостанции, част от силна национална верига, рекламодателите оптимизират разходите си, тъй като излъчват, заплащат и покриват само необходими за бизнеса им територии.
При избора на радиостанция е много важно една фирма да знае какво точно иска, да има пълен профил на своя продукт и на потребителите си.
Обикновено изискваме информация от клиентите за пазарния дял на компанията, позиционирането на продуктите, конкуренцията, уникалните характе ристики на продукта/услугата, за избора им на други медии и най-вече възможно най-точно описание на типичния им потребител. Това е необходимо, защото като професионалисти, които познават аудиторията си по отношение на демографски характеристики, слушаемост в съответните часови пояси и т.н., наша грижа и отговорност е да насочим клиента така, че неговата кампания да достигне до максимален брой потенциални и реални негови клиенти, т.е. рекламата да даде желания ефект.
При наличието на 33 радиостанции в София изборът за бизнеса не е лесен
За съжаление, все още част от пазара реагира на ниво цени, което често лишава рекламната кампания от желания ефект, тъй като не се избира подходящата медия и посланието достига до аудитория, която не би реагирала.
Всъщност водещите рекламни агенции и клиенти, които разполагат с рекламни специалисти, знаят, че при изчисление на цената за радиореклама е важен т.нар. коефициент на хиляда (Cost per thоusаnd), който показва цената, за която посланието достига до един реципиент (в случая това е слушателят). Така лесно може да се види, че радиостанциите с по-голяма аудитория и по-високи цени в действителност излизат по-рентабилни за клиента.
Изключително важно е медията да има силна марка, което е знак за доверие от страна на слушателите. Освен това качеството на аудиторията на радиостанцията - средна
възраст, финансово състояние, образование, темперамент, култура, може да ориентира клиента при избор на подходящо радио и марка. Все повече радиостанции се преструктурират и стават тясно форматирани, залагат не толкова на рейтинга, колкото на качеството на аудиторията. А едно такова радио е винаги привлекателно за рекламодател, който търси аудитория, близка до неговия таргет потребител.
За една успешна кампания на нов продукт е добре да се започне с информативна, въвеждаща реклама
В повечето случаи при въвеждащата реклама се изисква използването на по-дълъг клип, например 20 или 30 секунди, или съчетание на два или три подобни клипа. Оптималната честота на излъчванията е между 5 и 8 на ден. Много важно е в кои часови пояси ще бъдат планирани спотовете, тъй като правилното разпределение гарантира две основни неща - рекламата да се чуе максимален брой пъти от едни и същи хора и да достигне до различни слушатели, за да се покрие по-голяма аудитория.
Доброто медия планиране, разпределено с оптимален брой излъчвания в най-подходящите за продукта часови пояси, е само по себе си гарант, че рекламната кампания ще има ефект.
Добре е клипът за новия продукт да се излъчва с по-висока честота и да дава основната, отличителната и най-важната информация за продукта, без да "претоварва" все пак кратките 30 секунди
Често срещано явление са предприемачи, които казват "аз нямам нужда от реклама". Все още има ниши на пазара, в които не съществува голяма конкуренция. Фирмите от тях произвеждат и продават добре, което е прекрасно за тях и за бизнеса им, но тук идва и стратегическият въпрос дали ще е така след две или три години, дали те отново ще бъдат лидери в съзнанието на клиентите си, или вече ще бъдат изместени от "по-агресивно" презентиращи се играчи? Ако една подобна фирма започне имиджова или продуктова кампания сега, след три години, когато се появят 15 силни конкуренти на пазара, тя отново ще е много по-напред от тях.