fbpx Две компании искат да търсят шистов газ в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Две компании искат да търсят шистов газ в България

В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са подадени седем заявления за проучване на нефт и газ от две чуждестранни компании в нефтения бизнес – Шеврон Бългерия Холдинг Б.В. със седалище в Холандия и Интегрити Тауърс инк., Тексас, САЩ. Първата компания е заявила интерес към две площи, а втората – към пет площи в Североизточна България.

Възможността „Шеврон" да направи проучване на находища на шистов газ в България е била обсъдена през април т.г. във Вашингтон, когато компанията е била поканена от министъра на икономиката Трайков да дойде в страната ни.
В съответствие със заявения интерес от двете компании икономическото министерство започва съгласуване с останалите компетентни министерства – МОСВ, МВР, МО, МК за откриване на конкурс и предоставяне на разрешение за търсене, при ясни гаранции за живота и здравето на хората, националната сигурност и обществения ред. Тази процедура се очаква да приключи в срок от един месец. Паралелно с това се подготвят и проекти на решения на Министерския съвет за откриване на конкурсни процедури за заявените площи. Производството за предоставяне на разрешение за търсене и проучване се открива в тримесечен срок от подаване на заявлението от заинтересованите лица.

Проучването и добивът на шистов газ е възможност за алтернативни газови доставки, по която екипът на МИЕТ работи систематично и целенасочено. Поскъпването на нефта и като следствие – на природния газ, повишава интереса към разработването на такива находища. Това е начин за реална диверсификация на енергийните доставки и съвпада с един от основните приоритети в стратегията за развитие на сектора – насърчаване използването на местни ресурси.

За първи път фирма „Дайрект Петролеум България” регистрира геоложко откритие на шистов газ на база сондиране в скални комплекси. Счита се, че потенциалът на находището е значителен. Промишлен добив на шистов газ може да се очаква след 5 до 10 години - такава оценка дават редица експерти, базирайки се на сроковете за оценка на находище, избор на технология за добив, изграждане на добивна и транспортна инфраструктура и т.н.